Przewodniczący - Andrzej Rybnik – dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
Zastępca Przewodniczącego - Barbara Koronkiewicz – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie
Sekretarz - Joanna Chilmon – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
Członek - Grażyna Chodnicka – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży
Członek - Renata Frankowska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Członek - Jacek Kocoń – dyrektor Zespółu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
Członek - Dorota Zimnoch – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych - Kuratorium Oświaty w Białymstoku