Przewodniczący - Andrzej Rybnik – dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
Zastępca Przewodniczącego - Barbara Koronkiewicz – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie
Sekretarz - Joanna Chilmon – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
Członek - Grażyna Chodnicka – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży
Członek - Tadeusz Halicki – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Członek - Artur Wierzbowski – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Członek - st. wizytator Dorota Zimnoch – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty