Aktualności

ZEBRANIA RODZICÓW KL. 1

15.09.2017

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się w środę 20 IX 2017 r. o godz. 17:00 na sali gimnastycznej szkoły. Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych w salach.
PRZYDZIAŁ SAL TUTAJ

Dyrekcja liceum


MATURA 2018

15.09.2017

Zobacz...

ZEBRANIA RODZICÓW KL. 2 i 3

07.09.2017

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich i trzecich na spotkanie, które odbędzie się 13 IX 2017 r. Klasy drugie spotykają się z wychowawcami w salach o godz.17:00, zaś klasy trzecie, również od 17.00, rozpoczną prezentacją na sali gimnastycznej poświęconą maturze 2018, a następnie przejdą do klas na wywiadówkę z wychowawcami.
PRZYDZIAŁ SAL TUTAJ

Dyrekcja liceum


WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

30.08.2017

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu pomocy "Wyprawka szkolna".Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym Jolantą Bąbczyńską p.206 B w terminie do 8.09.2017 r.
WNIOSEK
OŚWIADCZENIE
INFORMACJE DODATKOWE

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

30.08.2017

O stypendium szkolne każdy uczeń może ubiegać się w swojej gminie. Uczniowie zameldowani na pobyt stały w Białymstoku wnioski o stypendium składają w XI LO do 15 września 2017 r. w sekretariacie szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota - 514 zł netto. Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły (wniosek) lub w recepcji szkoły. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska (p. 206 B).
WNIOSEK
INFORMACJE I POUCZENIE

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI - KAMPANIA INFORMACYJNA

24.05.2017

Zobacz...
więcej informacji na: www.handelludzmi.eu

Dyrekcja


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS I-II

10.05.2017

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów z klas 1 i 2 na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 17.05.2017 r. w godzinach 17.30-19.00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 11.05.2017 r.

Dyrekcja i Nauczyciele


STYPENDIA SZKOLNE

05.05.2017

Informujemy, że dn. 20 czerwca 2017 r. upływa termin rozliczenia stypendium szkolnego. W celu jego realizacji prosimy uczniów otrzymujących stypendium szkolne o dostarczenie do księgowości szkoły rachunków imiennych lub faktur, które będą podstawą do wypłacenia stypendium w terminie do 16 czerwca 2017 r. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


7 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

04.04.2017

Zobacz:
Depresja - co trzeba o niej wiedzieć...
Depresja - hasło roku 2017...
Depresja dzieci i młodzieży...
Depresja dziecięca...
Depresja okołoporodowa...
Depresja dziecięca...
Depresja w wieku starszym...
Depresja osób dorosłych...


NASTOLATKI WOBEC INTERNETU

03.04.2017
Zobacz...


PEDAGOGIZACJA I SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI RODZICÓW KLAS 1 I 2

30.03.2017

Dyrekcja XILO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych i drugich na spotkanie, które odbędzie się 05.04.2017 r. o godz. 17:00 na sali gimnastycznej będzie miała miejsce pedagogizacja, z udziałem nauczycieli i wychowawców XILO, nt.: "Rodzic i szkoła - wspólna odpowiedzialność za wprowadzanie dziecka w dorosłość (zasady szkoły - aspekt profilaktyczny i ochrona prawna w kontekście m.in. ustawy o demoralizacji nieletnich)" . Tę część poprowadzi Elżbieta Powichrowska - specjalista terapii uzależnień, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz dialogu motywującym, kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych "ETAP" w Białymstoku. Następnie o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z wychowawcą w salach: 1a - 108, 1b - 208, 1c - 211, 1d - 3, 1e - 105, 1f - 201, 1g - 101, 1h - 102, 2a - 6, 2b - 106, 2c - 207, 2d - 2, 2e - 202, 2f - 204, 2g - 104, 2h - 107.

Dyrektor liceum


INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

07.02.2017

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 15.02.2017 r. w godz. 17:00-19:00. Zapisy pod numerami tel. : 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 09.02.2017 r.

Dyrekcja i Nauczyciele


KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

29.11.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami, 07.12.2016 r. w godzinach 17:00-19.30. W konsultacjach uczestniczą wszyscy nauczyciele i wychowawcy. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku - 1.12.2016 r. Rodziców uczniów klas 3 psycholog szkolny A. Jaworowicz zaprasza na spotkanie "Stres przed maturą, stres pod kontrolą-przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w planowaniu drogi zawodowej dziecka". Spotkanie 07.12.2016 r. w godzinach 16:45 -17:30 w szkolnej bibliotece.

Dyrekcja i Nauczyciele


STYPENDIA SZKOLNE - INFORMACJA !!!

21.11.2016

Wszyscy uczniowie , którzy ubiegali się o stypendium szkolne proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga/lub księgowości w celu odebrania decyzji o przyznanym stypendium szkolnym. Prosimy również o dostarczenie do księgowości szkoły rachunków imiennych lub faktur, które będą podstawą do wypłacenia stypendium oraz podania numeru konta, na które będą wypłacane stypendia. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


ZEBRANIA RODZICÓW KL.1 i 2

16.11.2016

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają wszystkich rodziców klas pierwszych i drugich na spotkanie, które odbędzie się 23.11.2016 r. O godz. 16:45 w sali nr 6, dla zainteresowanych, będzie miała miejsce pedagogizacja nt."Komputer, internet , komórka - jak pomóc dziecku chronić się przed uzależnieniem?" Spotkanie poprowadzi p. Katarzyna Kaszek-Idzkowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień "ETAP" - Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Następnie o godz. 17:40 rozpocznie się spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych.
PRZYDZIAŁ SAL TUTAJ

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KL.2

15.09.2016

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 21 IX 2016 r. o godz. 17:00 w salach: 2a - 6, 2b - 106, 2c - 207, 2d - 3, 2e - 201, 2f - 2, 2g - 104, 2h - 107.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KL.1

09.09.2016

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się 14 IX 2016 r. o godz. 17:00 na sali gimnastycznej szkoły. Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych w salach: 1a - 6, 1b - 208, 1c - 211, 1d - 3, 1e - 105, 1f - 201, 1g - 101, 1h - 104.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KL.3

02.09.2016

Dyrekcja, Rada Rodziców i Wychowawcy zapraszają rodziców klas 3 na spotkanie, które odbędzie się 07.09 2016 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej, temat - MATURA 2017. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 3A - 202, 3B - 211, 3C - 104, 3D - 3, 3E - 108 , 3F -201, 3G - 204, 3H - 6.

Dyrekcja liceum


WYPRAWKA SZKOLNA 2016

01.09.2016

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu pomocy ,,Wyprawka szkolna". Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym Jolantą Bąbczyńską p.206 B w terminie do 5.09.2016 r. Więcej TUTAJ - info i TUTAJ - pismo z kuratorium

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

01.09.2016

O stypendium szkolne każdy uczeń może ubiegać się w swojej gminie. Uczniowie zameldowani na pobyt stały w Białymstoku wnioski o stypendium składają w XI LO do 15 września 2016 r. w sekretariacie szkoły.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota - 514 zł netto.
Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w recepcji liceum. - tutaj
Pouczenie - tutaj
Oświadczenie - tutaj
Informacja o stypendium - tutaj
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska (p. 206b).
WIĘCEJ ... TUTAJ

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

23.05.2016

Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie do ubiegania się o stypendium artystyczne. Informujemy, że uczeń ubiegający się o stypendium artystyczne powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o stypendium należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami do pedagoga szkolnego p.206 B do dnia 16 czerwca 2016 r. do godz. 13.30. Stypendium mogą otrzymać uczniowie którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
2. są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki: sztuka muzyczna, plastyczna, teatralna, filmowa/fotograficzna, taneczna.
3. są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiadają inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim.
4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć z roku szkolnego, w którym składany jest wniosek tj. 2015/2016.
Do pobrania: WNIOSEK i WSKAZÓWKI

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS 3

24.04.2016

Zapraszamy Rodziców uczniów klas 3 na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się o godz. 9:00 w Operze i Filharmonii przy ul. Podleśnej 2.

Dyrekcja liceum


ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS 3 - SPOTKANIE Z RODZICAMI

24.04.2016

Dyrekcja, Wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas trzecich na ostatnie spotkanie, które odbędzie się 27.04.2016, o godzinie 17:30 w sali gimnastycznej oraz o 18:00 na spotkanie z Wychowawcą: 3a - 204, 3b - 208, 3c - 105, 3d - 3, 3e - 211, 3f - 101, 3g - 107, 3h - 207. Tematem będzie podsumowanie wspólnej pracy oraz informacje nt. przebiegu egzaminu maturalnego.

Dyrekcja liceum


STYPENDIA SZKOLNE - INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE

18.04.2016

Informujemy, że otrzymaliśmy środki na realizację stypendiów szkolnych. Prosimy o dostarczenie do księgowości szkoły opisanych faktur i rachunków, które będą podstawą do wypłaty stypendium. Termin wypłaty stypendiów upływa dn. 30.06.2016 r. W celu rozliczenia stypendiów prosimy o dostarczenie rachunków i faktur do dnia 24 czerwca 2016 r.
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS I-III

11.04.2016

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 20.04.2016 r. w godzinach 17.00-19.00. Zapisy w sekretariacie pod numerami tel. 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 14.04.

Dyrekcja liceum


PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

14.03.2016

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców 16.03.2016 r. na pedagogizację poświęconą: "Zagrożeniom uzależnieniami od środków psychoaktywnych w kontekście współczesności - rola rodzica". Spotkanie poprowadzi Elżbieta Powichrowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień "ETAP" - Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Początek o godz. 16:30 na sali gimnastycznej.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIA RODZICÓW KL. 1

14.03.2016

Dyrekcja XILO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 016.03.2016 r. o godz.17:20 w salach: 1a - 6, 1b - 106, 1c - 207, 1d - 3, 1e - 201, 1f - 211, 1g - 104, 1h - 105.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIA RODZICÓW KL. 2

04.03.2016

Dyrekcja XILO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 09.03.2016 r. o godz.17:00 w salach: 2a - 202, 2b - 3, 2c - 102, 2d - 106, 2e - 108, 2f - 101, 2g - 204, 2h - 105.

Dyrekcja liceum


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS I-III

13.01.2016

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 20.01.2016 r. w godzinach 17.00-19.00. Zapisy w sekretariacie pod numerami tel. 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 14.01.

Dyrekcja liceum


STYPENDIA SZKOLNE -TERMIN REALIZACJI DO 18 GRUDNIA 2015

14.12.2015

Przypominamy wszystkim uczniom otrzymującym stypendium szkolne oraz ich rodzicom, że termin realizacji stypendium upływa dn. 18 grudnia 2015 r.Rachunki imienne ,faktury potwierdzające poniesione wydatki należy dostarczyć do księgowości szkoły do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU

09.12.2015

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku. Zwycięzcą edycji miesięcznej zostanie jedna wylosowana osoba, która poprawnie wypełni kwestionariusz ankiety dostępnej w poniższym linku. ZAPRASZAMY!

1. Przeczytaj regulamin konkursu
2. Otwórz lub skopiuj link ankiety umieszczony na stronie: http://www.psse.bialystok.pl/akcje-i-kampanie/305-konkurs-comiesiczny.html
3. Wypełnij ankietę
4. Kliknij "Wyślij ankietę"
5. Wygraj nagrodę.


O LEKACH, MARICHUANIE, DOPALACZACH BEZ HISTERII

04.12.2015
Zobacz...


INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-III

25.11.2015

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami , które odbędą się 02.12.2015 r. w godzinach 16.30 - 19.00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 26.11.

Dyrekcja liceum


STRES PRZED MATURĄ - STRES POD KONTROLĄ, CZYLI PRZEDMATURALNY ZAWRÓT GŁOWY U RODZICÓW

20.11.2015

Zapraszamy rodziców klas III na spotkanie z psychologiem XILO nt.: "Stres przed maturą - stres pod kontrolą, czyli przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w drodze zawodowej" - spotkanie dla chętnych rodziców w terminie 25.11.15 r. (środa) godz. 17:00 w sali nr 6.

Psycholog i doradca zawodowy XILO Agnieszka Jaworowicz


ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 2

19.11.2015

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 25 XI 2015 r. o godz.17:00 w salach: 2a - 202, 2b - 3, 2c - 102, 2d - 106, 2e - 108, 2f - 101, 2g - 204, 2h - 105.

Dyrekcja i wychowawcy XI LO


ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1

13.11.2015

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się 18 XI 2015 r. o godz.17:00 w salach: 1a - 6, 1b - 106, 1c - 207, 1d - 3, 1e - 201, 1f - 211, 1g - 104, 1h - 105.

Dyrekcja i wychowawcy XI LO


STYPENDIA SZKOLNE - DECYZJE DO ODBIORU!

12.11.2015

Uczniowie, którzy ubiegali się o stypendium szkolne proszeni są o odbiór decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego. Decyzje uczniów niepełnoletnich odbierają rodzice/opiekunowie prawni. W celu realizacji stypendium prosimy o dostarczenie numeru konta bankowego, opisanych faktur lub rachunków imiennych do księgowości szkoły. Decyzje są do odebrania u pedagoga szkolnego lub w księgowości szkoły. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

Jolanta Bąbczyńska - pedagog szkolny


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

23.10.2015

Uczniów uzdolnionych artystycznie posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego i wypłacane przez następny rok. Pełnoletni uczniowie składają wnioski osobiście, natomiast wnioskodawcami uczniów niepełnoletnich są rodzice/opiekunowie prawni.

Wniosek do pobrania TU.

Kompletnie wypełnione wnioski z załącznikami (potwierdzenia osiągnięć, dyplomy, opinie) należy złożyć do dnia 29 października 2015 r. (czwartek) do pedagoga szkolnego p. 206 B do godz.14.00.

Jolanta Bąbczyńska - pedagog szkolny


LOGOWANIE DO DZIENNIKA

20.09.2015

Wszystkich rodziców naszych uczniów, którzy mają problemy z logowaniem do dziennika elektronicznego Vulcan, zapraszamy na konsultacje z p. dyrektor J. Seluk w dniu 21.09.2015 o godz. 16:00 (poniedziałek).

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 2

18.09.2015

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 23 IX 2015 r. o godz.17:00 w salach: A - 202, B - 3, C - 102, D - 106, E - 108, F - 101, G - 204, H - 6.

Dyrekcja i wychowawcy klas 2


ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 1

14.09.2015

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 1 na spotkanie, które odbędzie się 16.09 2015 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej. Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych w salach: 1a - 6, 1b - 106, 1c - 207, 1d - 3, 1e - 201, 1f - 211, 1g - 104, 1h - 105.

Dyrekcja i wychowawcy klas 1


ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 3

01.09.2015

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 3 na spotkanie, które odbędzie się 09.09 2015 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej, temat - MATURA 2016. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 3A – 204, 3B – 208, 3C – 105, 3D – 3, 3E – 211 , 3F –201, 3G – 207, 3H – 107.

Dyrekcja i wychowawcy klas 3


UWAGA KLASY 1

01.09.2015

Uczniowie klas I - szych proszeni sa o dostarczenie KARTY ZDROWIA UCZNIA (dokumentacja z gimnazjum) w terminie do 11.09.2015 roku.

pielęgniarka szkolna


STYPENDIA SZKOLNE I WYPRAWKA

01.09.2015

O stypendium szkolne każdy uczeń może ubiegać się w swojej gminie. Uczniowie zameldowani na pobyt stały w Białymstoku wnioski o stypendium składają w XI LO.
I -Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2015 r.- 456 zł (netto na osobę w rodzinie)
II -Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2015 r. 514 zł netto na osobę w rodzinie

Wnioski ( na podstawie kryterium I i II ) należy złożyć w terminie do 15 września 2015r w sekretariacie szkoły. Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły - tutaj
Pouczenie - tutaj
Oświadczenie - tutaj
Regulamin - tutaj

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.
WIĘCEJ ... TUTAJ

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska