Aktualności

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

30.05.2019

1.Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej.
Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie do ubiegania się o stypendium artystyczne. Informujemy, że uczeń ubiegający się o stypendium artystyczne powinien być laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim w dziedzinach sztuki: sztuka muzyczna, sztuka plastyczna, sztuka teatralna, sztuka filmowa , sztuka fotograficzna, sztuka taneczna.
Wniosek o stypendium TUTAJ oraz wypełniony druk „Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej TUTAJ - Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej” należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami do pedagoga szkolnego p.206 B do dnia 10 czerwca 2019 r. w godz. 9:00 - 14:00. Stypendium mogą otrzymać uczniowie którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
2. są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki: sztuka muzyczna, plastyczna, teatralna, filmowa/fotograficzna, taneczna.
3. są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiadają inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim.
4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć z roku szkolnego, w którym składany jest wniosek tj. 2018/2019
Informacje szczegółowe www.bialystok.pl

2. Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz o stypendium za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Informacje : http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/

Jolanta Bąbczyńska - pedagog szkolny


PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

30.05.2019

Wszystkich chętnych rodziców i opiekunów zapraszamy 04.06.2019 r. w godz. 16:30-17:30 na wykład pt. "Dorosły - dobrym coachem w życiu nastolatka - elementy psychologii pozytywnej w edukacji i wychowaniu", który będzie poprowadzony przez p. Artura Brzezińskiego - psychoterapeutę i life coacha. Spotkanie odbędzie na sali gimnastycznej XI LO.

Dyrektor liceum


APEL MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE RACJONALNEGO ODŻYWIANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS WYCIECZEK I WYJŚĆ GRUPOWYCH

28.05.2019


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

27.05.2019


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS 1,2

14.05.2019

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 22.05.2019 r. w godzinach 17:00-19:00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 16.05.2019 r. Szczególnie zapraszamy opiekunów uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym i przypominamy, że na takie spotkanie przychodzimy z dzieckiem.

Dyrektor liceum


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS 1,2,3

06.12.2018

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XILO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 12.12.2018 r. w godzinach 17:00-19:00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 06.12.2018 r.

Dyrektor liceum


STRES PRZED MATURĄ - STRES POD KONTROLĄ, CZYLI PRZEDMATURALNY ZAWRÓT GŁOWY U RODZICÓW

06.12.2018

Psycholog szkolny A. Jaworowicz zaprasza wszystkich rodziców klas trzecich 12.12.2018 r. (przed konsultacjami) w godzinach 16:30 -17:15 na spotkanie do biblioteki szkolnej "Stres przed maturą, stres pod kontrolą - przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w planowaniu drogi zawodowej dziecka".

K. Aleksiuk - wicedyrektor liceum


STYPENDIA SZKOLNE - INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

04.12.2018

Wszyscy uczniowie, którzy otrzymują stypendium szkolne proszeni są o dostarczenie rachunków imiennych lub faktur , które będą podstawą do wypłacenia stypendium. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość akceptacji imiennych rachunków i faktur z sierpnia na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla uczniów w celu rozliczenia stypendium szkolnego za okres wrzesień – grudzień 2018 .r W celu realizacji i rozliczenia stypendium prosimy o dostarczenie wymaganych rachunków do księgowości szkoły w terminie do 12 grudnia 2018r.

Jolanta Bąbczyńska - pedagog szkolny


WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS 1

29.11.2018

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na wywiadówkę, która odbędzie się 05.12.2018 r. o godz. 17.30. Przydział sal na spotkania z wychowawcami: 1a - 106, 1b - 3, 1c - 2111, 1d - 107, 1e - 201, 1f - 101, 1g - 104, 1h - 105.

Dyrektor liceum


PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

29.11.2018

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców 05.12.2018 r. na pedagogizację: "Aspekty bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialności prawnej po stronie rodzica i nastolatka na progu wejścia w dorosłość" prowadzoną przez koordynator ds. profilaktyki Ośrodka ETAP oraz pracownika podlaskiej Policji. Początek spotkania godz. 16.30 na sali gimnastycznej.

Dyrektor liceum


LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODICÓW

20.11.2018


Dyrektor liceum


ZAJĘCIA SPORTOWE DLA RODZICÓW

05.10.2018

XILO przygotowało ofertę zajęć dla rodziców naszych uczniów. Zapraszamy na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019:fitness dla pań we wtorki o godz. 17:00 - 18.00- zajęcia prowadzi A. Arciszewska. ZAPRASZAMY!

Dyrektor liceum


WYWIADÓWKI KLAS 1

17.09.2018

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się w środę 19 IX 2018 r. o godz. 17:00 na sali gimnastycznej szkoły. Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych w wyznaczonych salach.

Dyrektor liceum


WYPRAWKA I STYPENDIA SZKOLNE

05.09.2018

Informacje dotyczące wyprawki i stypendiów szkolnych znajdują się na stronie szkoły - TUTAJ

pedagog Jolanta Bąbczyńska


AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA „BEZPIECZNA WODA”

13.06.2018

Ministerstwo Sportu i Turystyki w bieżącym roku realizuje siódmą edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej i stanowi cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod linkiem poniżej można pobrać broszurę „Bezpieczna woda”:

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dyrektor liceum


UWAGA! STYPENDIUM SZKOLNE – ROZLICZENIE!

05.06.2018

Przypominamy, że zgodnie z decyzją przyznającą stypendium szkolne , w dniu 15 czerwca 2018 r. upływa termin jego rozliczenia. W związku z czynnościami organizacyjnymi – w celu rozliczenia stypendium szkolnego prosimy o dostarczenie do księgowości szkoły wymaganych rachunków w terminie do 13 czerwca 2018 r.

pedagog Jolanta Bąbczyńska


ZEBRANIA RODZICÓW KL. 1 i 2

17.05.2018

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych i drugich na spotkanie, które odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 17:30. Przydział sal na spotkania z wychowawcami:
Klasy pierwsze: 1a - 202, 1b - 108, 1c - 104, 1d - 102, 1e - 211, 1f - 204, 1g - 107, 1h - 106.
Klasy drugie: 2a - 6, 2b - 208, 2c - 2, 2d - 3, 2e - 105, 2f - 201, 2g - 207 i 2h - 101.

Dyrektor liceum


PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

05.04.2018

Dyrekcja XI LO oraz Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów na pedagogizację w środę 11.04.2018 r. poświęconą "Rozpoznawaniu zagrożeń i zapobieganiu niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży". Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.30 na sali gimnastycznej, a prowadzącą będzie psycholog Agnieszka Kulesza. Jednocześnie informujmy, że w związku z remontem ul. Grottgera dojazd pod szkołę oraz wjazd na jej teren jest niemożliwy. Prosimy o pozostawienie samochodów na okolicznych parkingach lub skorzystanie z komunikacji publicznej.

Dyrekcja XILO


WIOSENNE ZAJĘCIA FITNESS DLA RODZICÓW

27.03.2018

Zapraszamy chętnych rodziców na zajęcia fitness, które ruszają od 5 kwietnia 2018 r. Każdy poniedziałek i czwartek godz. 17:00 - 18:00, sala nr 4.

Prowadząca - Alicja Arciszewska.

Dyrekcja XILO


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS 1,2,3

07.03.2018

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów z klas 1,2,3 na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 14.03.2018 r. w godzinach 17.00 - 19.00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 08.03.2018 r.

Dyrekcja i Nauczyciele


DEPARTAMENT EDUKACJI INFORMUJE

03.01.2018

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje o wykładzie "Samobójstwo. Jak rozpoznać i zapobiec…", który odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godzinie 17:00 w Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Ciepłej 32 sala 32, III piętro. Wykład prowadzony będzie przez lekarza psychiatrę i skierowany jest do rodziców i pedagogów.

Materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji - ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM DZIECI I MŁODZIEŻY.Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców

Zobacz...


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS 1,2,3

24.11.2017

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów z klas 1,2,3 na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 13.12.2017 r. w godzinach 17.00-19.00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od środy 06.12.2017 r. Zapraszamy również rodziców uczniów klas 3 na wcześniejsze spotkania pedegogizacyjne: 16:30-17:15 - "Stres przed maturą, stres pod kontrolą - przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w planowaniu drogi zawodowej dziecka"- prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego XILO.

Dyrekcja i Nauczyciele


DOŻYWIANIE UCZNIÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

22.11.2017

Dożywianie uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział V ust. 2.2 załącznika do Uchwały NR 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ). Istnieje możliwość objęcia ucznia będącego w trudnej sytuacji materialnej - nieodpłatnym dożywianiem. Dotyczy to szczególnie uzasadnionych przypadków, gdy taka pomoc nie może zostać udzielona z powodów niespełnienia wymogów ustawowych. Informacje o uczniach potrzebujących dożywiania prześlemy do odpowiednich placówek MOPR w celu realizacji nieodpłatnego żywienia dziecka. Informacja powinna zawierać : imię i nazwisko ucznia oraz adres zamieszkania. Zgłoszenie chęci dożywiania dzieci rodzice powinni przesłać do wychowawcy przez dziennik. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIA EDUKACYJNE

22.11.2017

Uwaga! 30 listopada mija termin składania wniosków na stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016-17 na stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa. Stypendium otrzyma osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego, która w poprzednim roku szkolnym, uzyskała łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:
1) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
2) była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu /olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.
Wnioskodawcą jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.
Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.
Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna - parter, pokój 022) lub przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Wniosek o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, którym można się posłużyć ubiegając się o stypendium, znajduje się poniżej.
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.
Więcej: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIA SZKOLNE- ODBIÓR DECYZJI!

20.11.2017

Informujemy, że otrzymaliśmy decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego. Uczniowie, którzy ubiegali się o stypendium szkolne proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga po odbiór decyzji. Decyzje uczniów niepełnoletnich odbierają rodzice/opiekunowie prawni. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


SPOTKANIE PEDAGOGIZACYJNE I WYWIADÓWKI RODZICÓW KLAS 1 I 2 DNIA 22.11.2017 R.

16.11.2017

22.11.2017 r. - Spotkanie pedagogizacyjne (dla chętnych) - godz. 16.30: temat: Część pierwsza: Jak mądrze towarzyszyć dziecku w rozwoju? - chroniąca rola więzi z rodzicami w życiu nastolatka. /prowadzenie: psycholog XILO Agnieszka Jaworowicz i pedagog XILO – Jolanta Bąbczyńska/; Część druga: Aspekty odpowiedzialności prawnej po stronie rodzica i nastolatka na progu wejścia w dorosłość. /prowadzenie: p. Adrian Moszczyński – dzielnicowy policji/; - godz. 17.30- wywiadówka z wychowawcą (klasy 1 i 2). Przydział sal: TU.

Dyrektor liceum


SZLACHETNA PACZKA - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM POMOCY ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE WIOSNA

25.10.2017

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej mogą przystąpić do programu SZLACHETNA PACZKA. Jest to ogólnopolski program pomocy organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci paczki lub w innej formie odpowiadającej na konkretne potrzeby. Warunkiem jest wypełnienie deklaracji (osoby pełnoletnie wypełniają osobiście, deklaracje uczniów niepełnoletnich składają rodzice/opiekunowie).Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prosimy o kontakt: z prof. Agnieszką Iwanowską w terminie: piątek 27 X 2017 r. w godz. 10.40 - 11.25 oraz poniedziałek 30 X 2017 r. w godz. 12.35-13.20 lub z pedagogiem szkolnym Jolantą Bąbczyńską w poniedziałek 30 X 2017 r. w godz. 12.00 - 15.00. Wnioski należy złożyć do dnia 31 października 2017 r. Wszelkich informacji udzielają p. Agnieszka Iwanowska oraz pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska i Agnieszka Iwanowska - opiekun Wolontariatu XILO


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

24.10.2017

Uczniów uzdolnionych artystycznie posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego i wypłacane przez następny rok. Pełnoletni uczniowie składają wnioski osobiście, natomiast wnioskodawcami uczniów niepełnoletnich są rodzice/opiekunowie prawni. Więcej informacji oraz wniosek do pobrania ze strony: http://xilo.bialystok.pl. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska. Wnioski należy złożyć do dnia 30 października 2017 r. (poniedziałek) do pedagoga szkolnego p. 206 w godz. 11.30-16.00,.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


ZEBRANIA RODZICÓW KL. 1

15.09.2017

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się w środę 20 IX 2017 r. o godz. 17:00 na sali gimnastycznej szkoły. Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych w salach.
PRZYDZIAŁ SAL TUTAJ

Dyrekcja liceum


MATURA 2018

15.09.2017

Zobacz...

ZEBRANIA RODZICÓW KL. 2 i 3

07.09.2017

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich i trzecich na spotkanie, które odbędzie się 13 IX 2017 r. Klasy drugie spotykają się z wychowawcami w salach o godz.17:00, zaś klasy trzecie, również od 17.00, rozpoczną prezentacją na sali gimnastycznej poświęconą maturze 2018, a następnie przejdą do klas na wywiadówkę z wychowawcami.
PRZYDZIAŁ SAL TUTAJ

Dyrekcja liceum


WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

30.08.2017

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu pomocy "Wyprawka szkolna".Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym Jolantą Bąbczyńską p.206 B w terminie do 8.09.2017 r.
WNIOSEK
OŚWIADCZENIE
INFORMACJE DODATKOWE

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

30.08.2017

O stypendium szkolne każdy uczeń może ubiegać się w swojej gminie. Uczniowie zameldowani na pobyt stały w Białymstoku wnioski o stypendium składają w XI LO do 15 września 2017 r. w sekretariacie szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota - 514 zł netto. Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły (wniosek) lub w recepcji szkoły. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska (p. 206 B).
WNIOSEK
INFORMACJE I POUCZENIE

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI - KAMPANIA INFORMACYJNA

24.05.2017

Zobacz...
więcej informacji na: www.handelludzmi.eu

Dyrekcja


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS I-II

10.05.2017

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów z klas 1 i 2 na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 17.05.2017 r. w godzinach 17.30-19.00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 11.05.2017 r.

Dyrekcja i Nauczyciele


STYPENDIA SZKOLNE

05.05.2017

Informujemy, że dn. 20 czerwca 2017 r. upływa termin rozliczenia stypendium szkolnego. W celu jego realizacji prosimy uczniów otrzymujących stypendium szkolne o dostarczenie do księgowości szkoły rachunków imiennych lub faktur, które będą podstawą do wypłacenia stypendium w terminie do 16 czerwca 2017 r. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


7 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

04.04.2017

Zobacz:
Depresja - co trzeba o niej wiedzieć...
Depresja - hasło roku 2017...
Depresja dzieci i młodzieży...
Depresja dziecięca...
Depresja okołoporodowa...
Depresja dziecięca...
Depresja w wieku starszym...
Depresja osób dorosłych...


NASTOLATKI WOBEC INTERNETU

03.04.2017
Zobacz...


PEDAGOGIZACJA I SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI RODZICÓW KLAS 1 I 2

30.03.2017

Dyrekcja XILO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych i drugich na spotkanie, które odbędzie się 05.04.2017 r. o godz. 17:00 na sali gimnastycznej będzie miała miejsce pedagogizacja, z udziałem nauczycieli i wychowawców XILO, nt.: "Rodzic i szkoła - wspólna odpowiedzialność za wprowadzanie dziecka w dorosłość (zasady szkoły - aspekt profilaktyczny i ochrona prawna w kontekście m.in. ustawy o demoralizacji nieletnich)" . Tę część poprowadzi Elżbieta Powichrowska - specjalista terapii uzależnień, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz dialogu motywującym, kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych "ETAP" w Białymstoku. Następnie o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z wychowawcą w salach: 1a - 108, 1b - 208, 1c - 211, 1d - 3, 1e - 105, 1f - 201, 1g - 101, 1h - 102, 2a - 6, 2b - 106, 2c - 207, 2d - 2, 2e - 202, 2f - 204, 2g - 104, 2h - 107.

Dyrektor liceum


INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

07.02.2017

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 15.02.2017 r. w godz. 17:00-19:00. Zapisy pod numerami tel. : 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 09.02.2017 r.

Dyrekcja i Nauczyciele


KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

29.11.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami, 07.12.2016 r. w godzinach 17:00-19.30. W konsultacjach uczestniczą wszyscy nauczyciele i wychowawcy. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku - 1.12.2016 r. Rodziców uczniów klas 3 psycholog szkolny A. Jaworowicz zaprasza na spotkanie "Stres przed maturą, stres pod kontrolą-przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w planowaniu drogi zawodowej dziecka". Spotkanie 07.12.2016 r. w godzinach 16:45 -17:30 w szkolnej bibliotece.

Dyrekcja i Nauczyciele


STYPENDIA SZKOLNE - INFORMACJA !!!

21.11.2016

Wszyscy uczniowie , którzy ubiegali się o stypendium szkolne proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga/lub księgowości w celu odebrania decyzji o przyznanym stypendium szkolnym. Prosimy również o dostarczenie do księgowości szkoły rachunków imiennych lub faktur, które będą podstawą do wypłacenia stypendium oraz podania numeru konta, na które będą wypłacane stypendia. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


ZEBRANIA RODZICÓW KL.1 i 2

16.11.2016

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają wszystkich rodziców klas pierwszych i drugich na spotkanie, które odbędzie się 23.11.2016 r. O godz. 16:45 w sali nr 6, dla zainteresowanych, będzie miała miejsce pedagogizacja nt."Komputer, internet , komórka - jak pomóc dziecku chronić się przed uzależnieniem?" Spotkanie poprowadzi p. Katarzyna Kaszek-Idzkowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień "ETAP" - Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Następnie o godz. 17:40 rozpocznie się spotkanie z wychowawcą w salach lekcyjnych.
PRZYDZIAŁ SAL TUTAJ

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KL.2

15.09.2016

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 21 IX 2016 r. o godz. 17:00 w salach: 2a - 6, 2b - 106, 2c - 207, 2d - 3, 2e - 201, 2f - 2, 2g - 104, 2h - 107.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KL.1

09.09.2016

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się 14 IX 2016 r. o godz. 17:00 na sali gimnastycznej szkoły. Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych w salach: 1a - 6, 1b - 208, 1c - 211, 1d - 3, 1e - 105, 1f - 201, 1g - 101, 1h - 104.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KL.3

02.09.2016

Dyrekcja, Rada Rodziców i Wychowawcy zapraszają rodziców klas 3 na spotkanie, które odbędzie się 07.09 2016 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej, temat - MATURA 2017. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 3A - 202, 3B - 211, 3C - 104, 3D - 3, 3E - 108 , 3F -201, 3G - 204, 3H - 6.

Dyrekcja liceum


WYPRAWKA SZKOLNA 2016

01.09.2016

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu pomocy ,,Wyprawka szkolna". Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym Jolantą Bąbczyńską p.206 B w terminie do 5.09.2016 r. Więcej TUTAJ - info i TUTAJ - pismo z kuratorium

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

01.09.2016

O stypendium szkolne każdy uczeń może ubiegać się w swojej gminie. Uczniowie zameldowani na pobyt stały w Białymstoku wnioski o stypendium składają w XI LO do 15 września 2016 r. w sekretariacie szkoły.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota - 514 zł netto.
Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w recepcji liceum. - tutaj
Pouczenie - tutaj
Oświadczenie - tutaj
Informacja o stypendium - tutaj
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska (p. 206b).
WIĘCEJ ... TUTAJ

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

23.05.2016

Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie do ubiegania się o stypendium artystyczne. Informujemy, że uczeń ubiegający się o stypendium artystyczne powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o stypendium należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami do pedagoga szkolnego p.206 B do dnia 16 czerwca 2016 r. do godz. 13.30. Stypendium mogą otrzymać uczniowie którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
2. są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki: sztuka muzyczna, plastyczna, teatralna, filmowa/fotograficzna, taneczna.
3. są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiadają inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim.
4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć z roku szkolnego, w którym składany jest wniosek tj. 2015/2016.
Do pobrania: WNIOSEK i WSKAZÓWKI

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS 3

24.04.2016

Zapraszamy Rodziców uczniów klas 3 na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się o godz. 9:00 w Operze i Filharmonii przy ul. Podleśnej 2.

Dyrekcja liceum


ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS 3 - SPOTKANIE Z RODZICAMI

24.04.2016

Dyrekcja, Wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas trzecich na ostatnie spotkanie, które odbędzie się 27.04.2016, o godzinie 17:30 w sali gimnastycznej oraz o 18:00 na spotkanie z Wychowawcą: 3a - 204, 3b - 208, 3c - 105, 3d - 3, 3e - 211, 3f - 101, 3g - 107, 3h - 207. Tematem będzie podsumowanie wspólnej pracy oraz informacje nt. przebiegu egzaminu maturalnego.

Dyrekcja liceum


STYPENDIA SZKOLNE - INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE

18.04.2016

Informujemy, że otrzymaliśmy środki na realizację stypendiów szkolnych. Prosimy o dostarczenie do księgowości szkoły opisanych faktur i rachunków, które będą podstawą do wypłaty stypendium. Termin wypłaty stypendiów upływa dn. 30.06.2016 r. W celu rozliczenia stypendiów prosimy o dostarczenie rachunków i faktur do dnia 24 czerwca 2016 r.
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS I-III

11.04.2016

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 20.04.2016 r. w godzinach 17.00-19.00. Zapisy w sekretariacie pod numerami tel. 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 14.04.

Dyrekcja liceum


PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

14.03.2016

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców 16.03.2016 r. na pedagogizację poświęconą: "Zagrożeniom uzależnieniami od środków psychoaktywnych w kontekście współczesności - rola rodzica". Spotkanie poprowadzi Elżbieta Powichrowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień "ETAP" - Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Początek o godz. 16:30 na sali gimnastycznej.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIA RODZICÓW KL. 1

14.03.2016

Dyrekcja XILO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 016.03.2016 r. o godz.17:20 w salach: 1a - 6, 1b - 106, 1c - 207, 1d - 3, 1e - 201, 1f - 211, 1g - 104, 1h - 105.

Dyrekcja liceum


ZEBRANIA RODZICÓW KL. 2

04.03.2016

Dyrekcja XILO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 09.03.2016 r. o godz.17:00 w salach: 2a - 202, 2b - 3, 2c - 102, 2d - 106, 2e - 108, 2f - 101, 2g - 204, 2h - 105.

Dyrekcja liceum


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS I-III

13.01.2016

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 20.01.2016 r. w godzinach 17.00-19.00. Zapisy w sekretariacie pod numerami tel. 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 14.01.

Dyrekcja liceum


STYPENDIA SZKOLNE -TERMIN REALIZACJI DO 18 GRUDNIA 2015

14.12.2015

Przypominamy wszystkim uczniom otrzymującym stypendium szkolne oraz ich rodzicom, że termin realizacji stypendium upływa dn. 18 grudnia 2015 r.Rachunki imienne ,faktury potwierdzające poniesione wydatki należy dostarczyć do księgowości szkoły do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.

J. Bąbczyńska - pedagog szkolny


II EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU

09.12.2015

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku. Zwycięzcą edycji miesięcznej zostanie jedna wylosowana osoba, która poprawnie wypełni kwestionariusz ankiety dostępnej w poniższym linku. ZAPRASZAMY!

1. Przeczytaj regulamin konkursu
2. Otwórz lub skopiuj link ankiety umieszczony na stronie: http://www.psse.bialystok.pl/akcje-i-kampanie/305-konkurs-comiesiczny.html
3. Wypełnij ankietę
4. Kliknij "Wyślij ankietę"
5. Wygraj nagrodę.


O LEKACH, MARICHUANIE, DOPALACZACH BEZ HISTERII

04.12.2015
Zobacz...


INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-III

25.11.2015

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne XI LO zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na indywidualne konsultacje z nauczycielami , które odbędą się 02.12.2015 r. w godzinach 16.30 - 19.00. Zapisy pod numerami telefonu 85 732 64 65, 85 732 65 27 od czwartku 26.11.

Dyrekcja liceum


STRES PRZED MATURĄ - STRES POD KONTROLĄ, CZYLI PRZEDMATURALNY ZAWRÓT GŁOWY U RODZICÓW

20.11.2015

Zapraszamy rodziców klas III na spotkanie z psychologiem XILO nt.: "Stres przed maturą - stres pod kontrolą, czyli przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w drodze zawodowej" - spotkanie dla chętnych rodziców w terminie 25.11.15 r. (środa) godz. 17:00 w sali nr 6.

Psycholog i doradca zawodowy XILO Agnieszka Jaworowicz


ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 2

19.11.2015

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas drugich na spotkanie, które odbędzie się 25 XI 2015 r. o godz.17:00 w salach: 2a - 202, 2b - 3, 2c - 102, 2d - 106, 2e - 108, 2f - 101, 2g - 204, 2h - 105.

Dyrekcja i wychowawcy XI LO


ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1

13.11.2015

Dyrekcja XI LO, wychowawcy oraz Rada Rodziców zapraszają Rodziców klas pierwszych na spotkanie, które odbędzie się 18 XI 2015 r. o godz.17:00 w salach: 1a - 6, 1b - 106, 1c - 207, 1d - 3, 1e - 201, 1f - 211, 1g - 104, 1h - 105.

Dyrekcja i wychowawcy XI LO


STYPENDIA SZKOLNE - DECYZJE DO ODBIORU!

12.11.2015

Uczniowie, którzy ubiegali się o stypendium szkolne proszeni są o odbiór decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego. Decyzje uczniów niepełnoletnich odbierają rodzice/opiekunowie prawni. W celu realizacji stypendium prosimy o dostarczenie numeru konta bankowego, opisanych faktur lub rachunków imiennych do księgowości szkoły. Decyzje są do odebrania u pedagoga szkolnego lub w księgowości szkoły. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

Jolanta Bąbczyńska - pedagog szkolny


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

23.10.2015

Uczniów uzdolnionych artystycznie posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego i wypłacane przez następny rok. Pełnoletni uczniowie składają wnioski osobiście, natomiast wnioskodawcami uczniów niepełnoletnich są rodzice/opiekunowie prawni.

Wniosek do pobrania TU.

Kompletnie wypełnione wnioski z załącznikami (potwierdzenia osiągnięć, dyplomy, opinie) należy złożyć do dnia 29 października 2015 r. (czwartek) do pedagoga szkolnego p. 206 B do godz.14.00.

Jolanta Bąbczyńska - pedagog szkolny


LOGOWANIE DO DZIENNIKA

20.09.2015

Wszystkich rodziców naszych uczniów, którzy mają problemy z logowaniem do dziennika elektronicznego Vulcan, zapraszamy na konsultacje z p. dyrektor J. Seluk w dniu 21.09.2015 o godz. 16:00 (poniedziałek).

Dyrekcja liceum


ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 2

18.09.2015

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 23 IX 2015 r. o godz.17:00 w salach: A - 202, B - 3, C - 102, D - 106, E - 108, F - 101, G - 204, H - 6.

Dyrekcja i wychowawcy klas 2


ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 1

14.09.2015

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 1 na spotkanie, które odbędzie się 16.09 2015 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej. Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych w salach: 1a - 6, 1b - 106, 1c - 207, 1d - 3, 1e - 201, 1f - 211, 1g - 104, 1h - 105.

Dyrekcja i wychowawcy klas 1


ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 3

01.09.2015

Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 3 na spotkanie, które odbędzie się 09.09 2015 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej, temat - MATURA 2016. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 3A – 204, 3B – 208, 3C – 105, 3D – 3, 3E – 211 , 3F –201, 3G – 207, 3H – 107.

Dyrekcja i wychowawcy klas 3


UWAGA KLASY 1

01.09.2015

Uczniowie klas I - szych proszeni sa o dostarczenie KARTY ZDROWIA UCZNIA (dokumentacja z gimnazjum) w terminie do 11.09.2015 roku.

pielęgniarka szkolna


STYPENDIA SZKOLNE I WYPRAWKA

01.09.2015

O stypendium szkolne każdy uczeń może ubiegać się w swojej gminie. Uczniowie zameldowani na pobyt stały w Białymstoku wnioski o stypendium składają w XI LO.
I -Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2015 r.- 456 zł (netto na osobę w rodzinie)
II -Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2015 r. 514 zł netto na osobę w rodzinie

Wnioski ( na podstawie kryterium I i II ) należy złożyć w terminie do 15 września 2015r w sekretariacie szkoły. Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły - tutaj
Pouczenie - tutaj
Oświadczenie - tutaj
Regulamin - tutaj

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.
WIĘCEJ ... TUTAJ

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

26.05.2015

Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie do ubiegania się o stypendium artystyczne. Informujemy, że uczeń ubiegający się o stypendium artystyczne powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o stypendium należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami do pedagoga szkolnego (p.206 A) do dnia 17 czerwca 2015 r. Więcej informacji w załącznikach i u pedagoga szkolnego - Jolanty Bąbczyńskiej.
wniosek - pobierz...
o stypendium - pobierz...
wskazówki dot. wypeł. wniosku - pobierz...

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


UWAGA!

15.05.2015

Uczniowie klas I-szych proszeni są o zwrot kart profilaktycznego badania lekarskiego (bilans 16-latka). Termin do 03.06.2015 r. PILNE!.

Pielęgniarka szkolna


INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-II

13.05.2015

Dnia 20.05.2015 r. (środa) zapraszamy w godz. 16:30 –19:00 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-II. Zapisy od 14.05.br. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27).

Dyrekcja i nauczyciele liceum


Stypendia Szkolne - informacja dla rodziców i uczniów, którzy złożyli wnioski o stypendium szkolne

10.04.2015

Informujemy ,że otrzymaliśmy środki na realizację stypendiów szkolnych. Prosimy o dostarczenie do księgowości szkoły opisanych faktur i rachunków , które będą podstawą do wypłaty stypendium. Termin realizacji stypendiów upływa dn. 30.06.2015 r. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


ZEBRANIE RODZICÓW KL. 3

09.04.2015

Dyrekcja i wychowawcy klas III zapraszają rodziców 22.04.2015 r. na podsumowanie trzyletniej współpracy ze szkołą.

 • 17:30 - wspólne spotkanie z Dyrekcją - sala gimnastyczna
 • 17:50 - spotkania rodziców z wychowawcą
 • Temat spotkania: Matura 2015 - przypomnienie procedur, harmonogramu, przebiegu egzaminów pisemnych i ustnych, terminy i postępowanie przy egzaminie dodatkowym, poprawkowym, unieważnianie egzaminu. Wyniki egzaminów ustnych, pisemnych; procedura udostępnienia do wglądu arkuszy egzaminacyjnych, zgłaszanie zastrzeżeń. Sale: 3A – 211, 3B – 3, 3C – 207, 3D – 101, 3E – 105, 3F – 201, 3G – 102, 3H – 107.

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  ZEBRANIA RODZICÓW KL. 1 I 2

  19.03.2015

  Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 1 i 2 na spotkanie, które odbędzie się 25 III 2015 r.: o godz. 16:45 w sali gimnastycznej (dla chętnych) będzie miała miejsce pedagogizacja nt. „Młodzież i rodzice w świetle prawa i zagrożeń płynących z internetu”. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami.
  Klasy 1: 1A – 202, 1B – 3, 1C – 102, 1D – 106, 1E – 108, 1F – 101, 1G – 204, 1H - 105.
  Klasy 2: 2A – 104, 2B – 208, 2C – 107, 2D – 2, 2E – 211, 2F – 201, 2G – 6, 2H – 207.

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-III

  19.01.2015

  Dnia 21.01.2015 r. (środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:00 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Zapisy od 27.11.br. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne i potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27).

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-III

  26.11.2014

  Dnia 03.12.2014 r. (środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:00 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Zapisy od 27.11.br. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne i potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27). Dla rodziców klas 3 o godz. 16.30 w czytelni szkolnej - spotkanie z psychologiem XI LO nt.: "Stres przed maturą, stres przed kontrolą - przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w planowaniu drogi zawodowej dziecka". Zapraszamy.

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  Zebrania rodziców klas 1

  21.11.2014

  Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 1 na spotkanie, które odbędzie się 26 XI 2014 r. O godz. 16:30 w sali gimnastycznej (dla chętnych) będzie miała miejsce pedagogizacja nt. „Więź z rodzicami jako ważny czynnik chroniący w życiu nastolatka” - poprowadzą psycholog XI LO - Agnieszka Jaworowicz i pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 1A – 202, 1B – 3, 1C – 102, 1D – 106, 1E – 108 , 1F –101, 1G – 204, 1H – 201.

  Dyrekcja liceum


  Zebrania rodziców klas 2

  14.11.2014

  Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 19 XI 2014 r. O godz. 16:30 w czytelni liceum będzie miała miejsce pedagogizacja nt. „Radzenie sobie w szkole w kontekście emocji wieku dojrzewania” - poprowadzą pracownicy Specjslistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 2A – 104, 2B – 208, 2C – 108, 2D – 2, 2E – 211, 2F – 201, 2G – 6, 2H – 204.

  Dyrekcja liceum


  Stypendia Szkolne - informacja dla rodziców i uczniów, którzy złożyli wnioski o stypendium szkolne

  13.11.2014

  Informujemy ,że otrzymaliśmy decyzje przyznające stypendium szkolne i środki na realizację. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji do pedagoga. Uczniowie pełnoletni odbierają decyzje osobiście, decyzje uczniów niepełnoletnich odbierają rodzice/opiekunowie prawni. Prosimy również o dostarczenie do księgowości szkoły numeru konta , na które ma być wpłacona kwota stypendium oraz dostarczenie opisanych faktur i rachunków , które będą podstawą do wypłaty stypendium. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

  Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


  Wykłady otwarte dla rodziców

  29.10.2014

  Stowarzyszenie Droga oraz Etap serdecznie zapraszają na otwarte wykłady dla rodziców, pedagogów, nauczycieli zainteresowanych problematyką uzależnień. Wykłady odbywać się będą w ETAPI-ie - Ośrodku profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych, ul. Włókiennicza 7. Harmonogram wykładów.

  Dyrekcja liceum


  Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej

  16.10.2014

  Uczniów uzdolnionych artystycznie posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego i wypłacane przez następny rok. Pełnoletni uczniowie składają wnioski osobiście , natomiast wnioskodawcami uczniów niepełnoletnich są rodzice/opiekunowie prawni. Więcej informacji na temat stypendium TUTAJ oraz WZÓR WNIOSKU. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.
  Wnioski należy złożyć do dnia 29 października 2014r (środa) do pedagoga szkolnego p. 206 B

  Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


  Wyprawka szkolna!

  16.10.2014

  Uczniowie , którzy składali wnioski o wyprawkę szkolną (zakup podręczników na rok szkolny 2014-15) proszeni są o dostarczenie do pedagoga faktur imiennych, rachunków, paragonów lub w szczególnych sytuacjach oświadczeń o poniesionych kosztach w celu realizacji wyprawki szkolnej. Należy również dostarczyć na piśmie numer konta na ,który ma być przelana kwota za wyprawkę szkolną ( imię i nazwisko ucznia , numer konta oraz podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia).

  Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


  Informacja dotycząca połowinek klas 2

  09.10.2014

  Na spotkaniu rodziców zainteresowanych tematem organizacji połowinek w dniu 6 października 2014r. ustalono, że:
  - Impreza odbędzie się w Dworze Czarneckiego - adres: Porosły-Kolonia 54 A, 16-070 Choroszcz k. Białegostoku (trasa do Warszawy)
  - sobota 15 listopada 2014 (godziny będą jeszcze ustalone)
  - możliwość zabrania osoby towarzyszącej
  - koszt imprezy to 100zł od osoby (wynajem sali, profesjonalna obsługa kelnerska, ochrona, monitorowany parking, DJ i fotograf)
  - termin wpłaty: najbliższa godzina wychowawcza (zebrane pieniądze odbiorą wyznaczeni rodzice z poszczególnych klas)
  - delegacja rodziców pojedzie podpisać umowę i opłacić imprezę w umówionym dniu.
  - opieka rodziców podczas imprezy - 8 osób
  - będą przygotowane listy uczestników z numerami telefonów do rodziców /opiekunów, imieniem i nazwiskiem ewentualnej osoby towarzyszącej i telefonem kontaktowym ich opiekunów (nawet w przypadku pełnoletniości).
  - rodzice mają dostarczyć deklaracje ze zgodą na samodzielny powrót dziecka (i osoby towarzyszącej), jeśli nie planują ich osobistego odebrania bezpośrednio z Dworu Czarneckiego. W przypadku braku deklaracji młodzież należy odebrać osobiście z lokalu.

  Rada Rodziców Joanna Laskowska


  Uwaga rodzice klas 2

  02.10.2014

  Rada Rodziców XI LO zaprasza przedstawicieli rodziców uczniów klas 2 na spotkanie w sprawie organizacji POŁOWINEK, które odbędzie się w poniedziałek 6.10.2014 r. o godz.17:00 w budynku szkoły w sali 7. Zainteresowanych zapraszamy.

  Rada Rodziców Joanna Laskowska


  Zebranie rodziców klas 2

  19.09.2014

  Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 24.09.2014 r. o godz.17:00. Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 24.09.2014 r. Przydział sal na spotkanie z Wychowawcą: 2a - 104, 2b - 208, 2c - 108, 2d - 2, 2e - 211, 2f - 201, 2g - 6 2h - 204. Zapraszamy!

  Dyrekcja i Wychowawcy klas 2


  Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

  17.09.2014

  Szanowni Państwo
  Informujemy ,że od 1 września 2014r na samym początku nowego roku szkolnego 2014/2015 rusza ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”. To ogólnopolski projekt poświęcony najwrażliwszej grupie społecznej - dzieciom i młodzieży. Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom. Kto może się starać o pomoc?
  Projekt społeczny „Dzwonek na obiad” ma na celu ufundowanie obiadów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Ażeby zdobyć takie stypendium należy zgłosić wniosek do Fundacji Być Bardziej i podać dochód, jaki przypada na jednego członka rodziny. Na terenie całej Polski Fundacja Być Bardziej chce finansować dzieciom i młodzieży obiady w szkołach. Chcemy przyznać 1000 takich stypendiów – mówił Gość PR24. Aplikację należy składać na stronie internetowej dzwoneknaobiad.pl do 20 września 2014r.
  Należy podać dochody z ostatniego roku –najbardziej wiarygodny będzie PIT. Jeżeli ten dochód nie przekracza 1 tys. złotych na członka rodziny, to jest szansa, by ubiegać się o stypendium obiadowe.

  pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


  Ruszają zajęcia dla rodziców

  11.09.2014

  XILO przygotowało ofertę zajęć dla rodziców naszych uczniów. Zapraszamy na:
  * zajęcia sportowe(od października):
  - fitness dla pań w poniedziałki o godz. 17:00 - 18.00- zajęcia prowadzi A. Arciszewska;
  - siłownia w poniedziałki o godz. 15.30 - 17:15, czwartki o godz. 15:00 - 17:15- zajęcia prowadzi R. Dźwigaj,
  - zajęcia biegowe ("Biegam, bo lubię") w soboty od godz. 10:30 - zajęcia prowadzi P. Bilmin.

  * zajęcia informatyczne:
  - komunikacja, poczta, dziennik Vulcan; 22.09.2014 godzina 17:00 s. 205.. Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne potwierdzenie w sekretariacie szkoły (ważna ilość miejsc przy komputerach).

  Dyrekcja


  Zebranie rodziców klas 1

  12.09.2014

  Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 1 na spotkanie, które odbędzie się 17.09.2014 r. Plan spotkania: 17:00wspólne spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrekcją szkoły, przedstawienie Wychowawców klas oraz osób wspierających pracę szkoły i młodzieży; zapoznanie z zasadami pracy liceum. Następnie spotkanie z Wychowawcą w sali: 1a - 202, 1b - 3, 1c - 102, 1d - 106, 1e - 108, 1f - 101, 1g - 204, 1h - 201. Zapraszamy!

  Dyrekcja i Wychowawcy klas 1


  Zebranie rodziców klas 3

  08.09.2014

  Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 3 na spotkanie, które odbędzie się 10.09.2014 r. Plan spotkania: 17:00wspólne spotkanie na sali gimnastycznej poświęcone maturze 2015, następnie spotkanie z Wychowawcą w sali: 3a - 211, 3b - 3, 3c - 207, 3d - 101, 3e - 105, 3f - 201, 3g - 102, 3h - 107.

  Dyrekcja i Wychowawcy klas 3


  Wyprawka szkolna i stypendium 2014

  05.09.2014

  Wszystkie informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2014r - dla uczniów klas TRZECICH oraz WSZYSTKICH uczniów niepełnosprawnych w liceum (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz stypendium szkolnego znajdziesz TUTAJ

  Pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


  Karty zdrowia klas I

  04.09.2014

  Uczniowie klas I lub rodzice proszeni są o dostarczenie karty zdrowia ucznia (dokumentacja gimnazjum) do gabinetu pielęgniarki szkolnej w terminie do 09.09.2014 r.

  Pielęgniarka szkolna


  Zajęcia dla rodziców

  04.09.2014

  XILO przygotowało ofertę zajęć dla rodziców naszych uczniów. Zapraszamy na:zajęcia informatyczne: komunikacja, poczta, dziennik Vulcan; 22.09.2014 godzina 17:00 s. 205. Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne potwierdzenie w sekretariacie szkoły (ważna ilość miejsc przy komputerach).

  Dyrekcja Liceum


  Kiermasz książek

  02.07.2014

  W dniach 8-9 września na terenie XI Liceum odbędzie się KIERMASZ obowiązujących w naszej szkole podręczników (nowych i starych).

  Dyrekcja Liceum


  Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, matura poprawkowa - terminy

  01.07.2014

  TUTAJ znajdziecie Państwo terminy egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz terminy matury poprawkowej.

  Dyrekcja Liceum


  Letnia szkoła

  24.06.2014

  Konsultacje dla osób przygotowujących się do poprawek w sierpniu:
  fizyka - 26.06.14 (czwartek), godz. 12:00, s. 104
  j. polski - 1.07.14 (wtorek), godz. 10:00, s. 107
  j. angielski - 30.06.14 (poniedziałek),godz. 10:00, s. 105
  matematyka:
  klasy 1 - 26.06.14 (czwartek), godz. 12:15, s. 106
  klasy 2 - 30.06.14 (poniedziałek), godz. 12:00, s. 108
  historia - 1.07.14 (wtorek), godz. 10:00, s.202

  Dyrekcja Liceum


  Spotkania rodziców z wychowawcą klasy 1 i 2. Profilaktyka – cyberprzemoc – klasy 1-3

  28.03.2014

  Wychowawcy zapraszają rodziców uczniów klas 1 i 2 na spotkanie, które odbędzie się 2.04.2014 r. (środa) o godzinie 17:30 w naszym liceum. Zainteresowanych rodziców klas 1, 2 oraz 3 zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu na temat cyberprzemocy, które poprowadzi Robert Ćwikowski prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży. Spotkanie odbędzie się 2.04.2014 o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej naszego liceum.

  Wychowawcy i Dyrekcja Liceum


  Dodatkowe zajęcia z matematyki dla kl. 1 i 2

  03.03.2014

  W drugim półroczu uruchomione zostały dodatkowe zajęcia z matematyki dla klas I i II:
  klasy I - czwartek 15.30 - 16.15, s. 207 - prof. A. Pietrzycka,
  klasy II - poniedziałek 15.25 - 16.10, wtorek 16.15 - 17.00 s.108 - prof. M. Rafało.

  Zapraszamy!

  Dyrekcja Liceum


  Indywidualne konsultacje z nauczycielami kl. I - III - 22.1.2014

  18.01.2014

  Dnia 22.11.2014 r. (środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:30 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27).

  Dyrekcja i nauczyciele


  Stypendia szkolne- informacja dla rodziców i uczniów

  03.12.2013

  Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali stypendia szkolne proszeni są o dostarczenie do księgowości szkoły rachunków imiennych lub faktur, które będą podstawą do wypłacenia stypendium. Termin realizacji i rozliczenia stypendium za rok 2013 upływa 20 grudnia 2013 r. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

  Pedagog szkolny


  Indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III

  26.11.2013

  Dnia 27.11.2013 r.(środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:30 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27). Od 17:30 indywidualne konsultacje zdrowotno–żywieniowe z dietetykiem i trenerem personalnym. Godz. 18:00 – wykład dietetyka „Zasady racjonalnego żywienia, fakty i mity dietetyczne”.

  Dyrekcja Liceum


  Spotkanie z rodzicami klas II

  17.11.2013

  Wychowawca zaprasza rodziców uczniów klas II na spotkanie, które odbędzie się 20.11.2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w naszym liceum. Przed spotkaniem z Wychowawcą o godz. 17.00 zainteresowani rodzice klas I-III mają możliwość wziąć udział w "Wywiadówce profilaktycznej- profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych". Spotkanie prowadzą certyfikowani specjaliści terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.

  Dyrekcja Liceum


  Harmonogram spotkań z rodzicami klas I-III w listopadzie

  13.11.2013
  Zobacz...


  Spotkanie z rodzicami klas I

  11.11.2013

  Wychowawcy zapraszają rodziców uczniów klas I na spotkanie, które odbędzie się 13.11.2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w naszym liceum. Przed spotkaniem z Wychowawcą zainteresowani rodzice mają możliwość wziąć udział w spotkaniu w czytelni szkolnej z Psychologiem i Pedagogiem na temat: „Więź z rodzicami jako ważny czynnik chroniący w życiu nastolatka”.

  Dyrekcja Liceum


  Raport z badań: Świadomość wychowawcza białostockich rodzin

  04.11.2013
  Zobacz...


  Połowinki klas 2 - spotkanie rodziców

  12.10.2013

  Zarząd Rady Rodziców zaprasza Rodziców klas II na spotkanie w sprawie organizacji „Połowinek klas II”. Spotkanie odbędzie się 15.10.2013 r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali nr 7- XI LO w Białymstoku.

  Zarząd Rady Rodziców


  Połowinki klas 2

  02.10.2013

  Zarząd Rady Rodziców zaprasza Rodziców Rady Oddziałowej (trójki klasowej) na spotkanie w sprawie organizacji „Połowinek klas II”. Spotkanie odbędzie się 10.10.2013 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 7- XI LO w Białymstoku.

  Zarząd Rady Rodziców


  Informacje dotyczące STUDNIÓWKI 2014

  30.09.2013
  Zobacz...


  Spotkania z rodzicami klas 2

  20.09.2013

  Dyrekcja Liceum i Wychowawca zapraszają na spotkanie Rodziców klas II które odbędzie się 25.09.2012 r. (środa) o godz.17.00 (sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej). Rada Rodziców prosi wszystkich Rodziców o wpłatę 130 zł.

  Dyrekcja


  Zajęcia dodatkowe dla rodziców

  12.09.2013

  XILO przygotowało ofertę zajęć dla rodziców naszych uczniów. Zapraszamy na:
  * zajęcia sportowe:
  - panie na zajęcia z fitnessu we wtorki o godz. 17:00;
  - panów na zajęcia na siłowni we czwartki o godz. 19:15 - 20:45.
  * zajęcia informatyczne:
  - komunikacja, poczta, dziennik Vulcan; 16.10.2013 godzina 17:00 s. 205 (zajęcia 2-godzinne). Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne potwierdzenie w sekretariacie szkoły (ważna ilość miejsc przy komputerach).

  Dyrekcja i Nauczyciele wychowania fizycznego i informatyki

  Spotkania z rodzicami klas 1

  20.09.2013

  Dyrekcja Liceum i Wychowawca zapraszają na spotkanie Rodziców klas I które odbędzie się 18.09.2012 r. (środa) o godz.17.00 (sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej). Rada Rodziców prosi wszystkich Rodziców o wpłatę 130 zł.

  Dyrekcja

  Spotkania z rodzicami klas 3

  08.09.2013

  Dyrekcja Liceum i Wychowawca zapraszają na spotkanie Rodziców klas III które odbędzie się 11.09.2012 r. (środa) o godz.17.00 (sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej). Rada Rodziców prosi wszystkich Rodziców o wpłatę 130 zł.

  Dyrekcja

  Wyprawka szkolna 2013 r. dla uczniów klas drugich oraz stypendia szkolne na rok szkolny 2013/14.

  02.09.2013

  O stypendium szkolne wszyscy uczniowie mogą ubiegać się w swojej gminie. Wnioski uczniów niepełnoletnich składają rodzice/opiekunowie prawni. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456 zł netto. Wszyscy uczniowie XI LO zameldowani na terenie miasta Białegostoku ,których dochód nie przekracza 456 zł netto na osobę w rodzinie wnioski składają w XI LO w sekretariacie liceum do 16 września 2013 r.

  Więcej...

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

  29.08.2013

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2013 r.:
  godz. 9.00 - klasy III - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne, matura 2014
  godz. 9.00 - klasy II - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne, matura 2015
  godz.10.00 - 14.00 klasy I:
  - uroczyste ślubowanie-sala gimnastyczna
  - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne
  - "Dzień bez teczki"-zajęcia integracyjne klasy

  Dyrekcja

  Podręczniki

  29.06.2013

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 do klas I-III znajduje się na stronie www.xilo.bialystok.pl w zakładce PODRĘCZNIKI. Na początku września w naszym Liceum odbędzie się giełda nowych oraz używanych podręczników - zachęcamy do udziału.

  Dyrekcja

  Zebranie Trójek Klasowych

  27.02.2013

  Rada Rodziców informuje o zebraniu trójek klasowych w dniu 07.03.2013 r. o godz. 17.00 w sali 7, w sprawie ustalenia terminów studniówki. Obecność obowiązkowa.

  Przewodniczący Rady Rodziców
  Andrzej Czerewacz
  Wice-Przewodnicząca Rady Rodziców
  Agnieszka Ciunel

  Zajęcia sportowe dla rodziców

  15.02.2013

  XILO organizuje bezpłatne zajęcia sportowe dla rodziców. Chcemy zadbać o kondycję rodziców naszych uczniów, zachęcić do podnoszenia sprawności i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszamy od 18.02.2013 r do naszego liceum: Panie na zajęcia z fitnessu we wtorki o godz. 17:00; Panów na zajęcia na siłowni we czwartki o godz. 17:00.

  Dyrekcja i Nauczyciele wychowania fizycznego

  Dodatkowe zajęcia wyrównawcze - matematyka

  17.04.2013

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki w maju i czerwcu:

  Klasy I
  M. Szymańska s.108 - środa 14:30
  A. Pietrzycka s.207 - środa 13:45

  Klasy II
  U. Woronowicz s.106 - poniedziałek 14:30