Szkolenie poświęcone tematyce Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.


Serdecznie zapraszam Dyrektorów szkół zrzeszonych w Podlaskiej Rodzinie Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na szkolenie poświęcone tematyce Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.

Szkolenie odbędzie się dnia 14 marca 2011 r. o godz. 11.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.


Program szkolenia:
11.00 – Powitanie Gości przez Dyrektora szkoły.
11.05 – „Obława Augustowska – lipiec 1945”- fakty historyczne – mgr Danuta Kaszlej.
11.35 – „Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć” – przykłady popularyzowania wiedzy historycznej wśród młodzieży na temat Obławy Augustowskiej - mgr Danuta Kaszlej.
12.10 – Poczęstunek.