Rada Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej


Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej zaprasza Radę Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na spotkanie statutowe, które odbędzie się 19 września 2011 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Zespole Szkół Technicznych w Białystoku, ul. Stołeczna 21.

PRZEWODNICZĄCY

Podlaskiej Rodziny

Szkół Imienia Bohaterów Walki

o Niepodległość Rzeczypospolitej

Andrzej RybnikPo spotkaniu Rady Podlaskiej Rodziny Szkół o godz. 1230 osoby chętne zapraszamy na spotkanie integracyjne przy wspólnym stole.


Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym Rady Podlaskiej Rodziny prosimy o wpłatę 50 zł na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok; Numer rachunku: 53 1020 1332 0000 1702 0037 5840


Wpłatę należy dokonać do dnia 15 września 2011 r. z dopiskiem Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół.