Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty


29 września 2010 roku


Program Sejmiku:

1.Godz. 9.00 – Msza św. w Kościele pod wezwaniem Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie
2.Godz. 10.00 – przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Józefa Piłsudskiego i Kombatantów na rynku w Korycinie, złożenie kwiatów
3. Godz. 10.45 – 11.00 – przerwa (kawa, herbata)
4.Godz. 11.00 – rozpoczęcie Sejmiku – Dyrektor Szkoły p. Ewa Bojarzyńska
- wprowadzenie pocztów sztandarowych, odśpiewanie hymnu państwowego
- wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty
- wystąpienie Wójta Gminy Korycin Pana Mirosława Lecha
- podsumowanie konkursu na plakat o tematyce patriotycznej
- wyprowadzenie pocztów sztandarowych
5.Rozpoczęcie Wojewódzkiego Sejmiku Aksjologicznego
- wystąpienia uczniów (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej – po jednej pracy) w temacie: Wiara, nadzieja, miłość – warunkiem budowania lepszej przyszłości.
- wystąpienie ks. Prof.. Adama Skreczko w temacie: Wiara, nadzieja, miłość – warunkiem budowania lepszej przyszłości.
- wystąpienia uczniów (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej – po jednej pracy) w temacie: Mój wkład w budowanie patriotyzmu.
- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Pana Józefa Mozolewskiego na temat: „Solidarność” przykładem postaw patriotycznych.
6.Przerwa ok. 10 minut
7.Dyskusja na temat wartości aksjologicznych, o których mówili występujący goście i uczniowie – pod kierunkiem ks. prof. Adama Skreczko
8.Zakończenie sejmiku, odśpiewanie pieśni aksjologicznej
9.Obiad (ok. godz. 13.30)
Planowane zakończenie Sejmiku ok. godziny 14.00.

Regulamin konkursu na plakat o tematyce patriotycznej oraz regulamin konkursu literackiego „W świecie wartości”: kliknij