Serdecznie zapraszamy

na pierwsze spotkanie Rady Podlaskiej Rodziny Szkół

Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej,

które odbędzie się 26 października 2010 r.

w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Białymstoku

Białystok ul. Polowa 7/1Program:

11.00 – uroczyste otwarcie Rady
  • wystąpienie Przewodniczącego Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
  • wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty
  • wręczenie dyrektorom szkół aktów przyjęcia do Podlaskiej Rodziny Szkół
  • wystąpienia Gości
  • część artystyczna
12.00 – 12.30 – spotkanie okolicznościowe

12.30 – 13.30 – zebranie dyrektorów szkół należących do Podlaskiej Rodziny Szkół