15.06.2012

Bieg Rotmistrza Pileckiego

15.06.2012 roku odbyła się w Parku Zwierzynieckim III edycja Biegu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Celem biegu było uczczenie pamięci patrona XI Liceum Ogólnokształcącego. W zawodach wzięło udział siedem szkół: dwie gimnazjalne i pięć ponadgimnazjalnych. Dziewczyny miały do pokonania 1000 m, chłopcy 1500 m. Sklasyfikowane zostały 52 osoby. Wśród gimnazjalistów zwyciężyli Tymińska Marta z PG18 oraz Kamil Dekarz z PG 30. W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsca zajęli Barbara Isajuk z XI LO oraz Jankowski Andrzej z ZSM. Gratulacje zawodnikom.

Stefan Niczyporuk i Tomasz Białkowski


01.06.2012

Organizatorzy „Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego – III edycja" z przykrością zawiadamiają, że w dniu dzisiejszym nie odbędzie się w/w impreza z powodu złych warunków atmosferycznych. Nowy termin „Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego – III edycja" odbędzie się w Parku Zwierzynieckim dnia 15 czerwca 2012 o 12.45


21.05.2012

Program Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego – III edycja

Termin i miejsce: 1 czerwca 2012 piątek, Park Zwierzyniecki w Białymstoku
Organizatorzy:
Urząd Miasta Białegostoku
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Instytut Pamięci Narodowej
Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”
Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”

Pod patronatem:
- Podlaskiego Kuratora Oświaty
- Prezydenta Miasta Białegostoku

Cel imprezy: - popularyzacja biegania, jako zdrowego stylu życia, - integracja środowisk szkolnych Miasta Białegostoku.

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zainteresowana szkoła może zgłosić reprezentację 5 uczniów i 5 uczennic wraz z opiekunem.

Program imprezy:
godz. 12.45 – przywitanie uczestników biegu (Park Zwierzyniecki)
godz. 13.00 – Rozpoczęcie imprezy biegowej: w zależności od zgłoszonych szkół planowany jest podział na grupy wiekowe (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz na grupy dziewcząt i chłopców. Nagrody: dla zwycięzców puchary, za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii medale, za 6 miejsc dyplomy (w miarę zgromadzonych środków nagrody rzeczowe). Jako finał przewidziany jest bieg dla pracowników szkół oraz przyjaciół imprezy.
ok. 14.30 – zakończenie imprezy (w związku z ewentualnymi zmianami w liczbie biegów godzina zakończenia może ulec zmianie)

Trasa:
Trasa biegu przebiegać będzie ścieżkami w Parku Zwierzynieckim wokół cmentarza pętlami długości 550m. Przewidywane dystanse to: 1700m dla chłopców szkół ponadgimnazjalnych i 1100m dla dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych i szkół gimnazjalnych. W przypadku biegu lub marszobiegu dla nauczycieli i przyjaciół imprezy będzie to dystans 1100m. Sklasyfikowana zostaje osoba, która przejdzie lub przebiegnie dystans 550m (jedna pętla).

Zgłoszenia udziału w Biegu należy wysłać na e-maila sekretariat.xilo@gmail.com do 25 maja 2012 r. bądź telefonicznie pod numerem 85 732 64 65 lub pisemnie na adres: Grottgera 9, 15-225 Białystok. W zgłoszeniu zależy zawrzeć imiona i nazwiska uczniów oraz opiekuna oraz nazwę szkoły. W dniu zawodów niepełnoletni uczniowie powinni posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach. W sprawach nieujętych powyższym programem proszę kontaktować się z organizatorami:
Stefan Niczyporuk tel. 502151052
Tomasz Białkowski tel. 605 216 721