Program Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego

Termin i miejsce: 28 maja 2010 piątek, XI LO oraz Park Zwierzyniecki w Białymstoku
Organizatorzy:
Urząd Miasta Białegostoku
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Instytut Pamięci Narodowej
Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”
Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”

Cel imprezy:
- przybliżenie uczniom postaci rotmistrza Witolda Pileckiego,
- popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia,
- integracja środowisk szkolnych miasta Białegostoku.

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zainteresowana szkoła może zgłosić reprezentację 5 uczniów wraz z opiekunem, którymi mogą być zarówno uczestnicy biegów jak i osoby uczestniczące tylko w prezentacji osoby rotmistrza Witolda Pileckiego.

Program imprezy:
godz. 10.00 – przywitanie uczestników w XI LO na sali gimnastycznej i prezentacja postaci rotmistrza Witolda Film pt. „Ochotnik do Auschwitz” (prod. IPN, 15 min.)
Wykład o działalności rtm. Pileckiego (historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku)
ok. 11.00 – Uroczyste przejście uczestników biegu i osób zaproszonych do Parku Zwierzynieckiego
ok. 11.30 – Rozpoczęcie imprezy biegowej: w zależności od zgłoszonych szkół planowany jest podział na grupy wiekowe (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz na grupy dziewcząt i chłopców. Nagrodzenie uczestników dyplomami (w miarę zgromadzonych środków – nagrodami). Jako finał przewidziany jest bieg dla pracowników szkół oraz przyjaciół imprezy.
ok. 13.00 – zakończenie imprezy (w związku z ewentualnymi zmianami w liczbie biegów godzina zakończenia może ulec zmianie)

Trasa:
Trasa biegu przebiegać będzie ścieżkami w Parku Zwierzynieckim wokół cmentarza pętlami długości 550m. Przewidywane dystanse to: 1700m dla chłopców szkół ponadgimnazjalnych i 1100m dla dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych i szkół gimnazjalnych. W przypadku biegu lub marszobiegu dla nauczycieli i przyjaciół imprezy będzie to dystans 1100m. Sklasyfikowana zostaje osoba, która przejdzie lub przebiegnie dystans 550m (jedna pętla).

Zgłoszenia udziału w Biegu należy potwierdzić do dnia 24 maja 2010 r. w sekretariacie XI LO w Białymstoku, tel. 85 732 64 65
W sprawach nieujętych powyższym programem proszę kontaktować się z organizatorami:
Agnieszka Sajewska (odpowiedzialna za część historyczną)
Tomasz Białkowski (odpowiedzialny za część biegową)