Ogłoszenie
Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie podlaskim
Serdecznie zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli do udziału w konferencji „Porozmawiajmy o patriotyzmie”, która odbędzie się 26 lutego 2015 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną przykłady dobrej praktyki w obszarze edukacji patriotycznej w szkołach podstawowych (klasy I-III oraz IV-VI), gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, które powstały w ramach projektu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku w listopadzie 2014 r.

Udział w projekcie polegał na opracowaniu i zrealizowaniu dostosowanego do potrzeb szkoły przedsięwzięcia, które w atrakcyjny sposób miało zdefiniować i przybliżyć dzieciom lub młodzieży pojęcie patriotyzmu. Jednocześnie uczestnicy poszukiwali ciekawych form przeżywania we wspólnocie szkolnej Święta Niepodległości i nowych elementów, które można wprowadzić do tradycji szkolnej.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku, ul. Podleśna 2.

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji.
 • Prezentacja przykładów dobrej praktyki.
 • Podsumowanie projektu, wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom.
 • Poczęstunek.
 • Zwiedzanie Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego.

Oprawa muzyczna:
Chór Miasta Białegostoku - XI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Białymstoku oraz chór Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej

serdecznie zaprasza
wszystkich swoich członków i sympatyków
w dniach 4-5 grudnia 2014 r. do Białowieży
na konferencję:
„Raduje się serce, raduje się dusza….”
100 – lecie powstania Legionów Józefa Piłsudskiego

PROGRAM KONFERENCJI
Czwartek 4.12.2014 r. godz. 12.00, Białowieski Ośrodek Noclegowo-Gastronomiczny Gawra; 17-230 Białowieża, ul. Gen. M. Polecha 2.
- Powitanie gości, otwarcie konferencji- Andrzej Rybnik- Przewodniczący Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
- U boku Józefa Piłsudskiego (1914 – 1917) – wykład Piotra Siwickiego – Prezesa Piłsudczyków Oddział Białostocki, pracownika IPN w Białymstoku
Piątek 5.12.2014 r. godz. 10.00
- Prezentacja działań podejmowanych przez członków Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej – dobre praktyki
- Podsumowanie konferencji, dyskusja, refleksje.

Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
Licząc na Państwa obecność prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 17.11.2014 r. (poniedziałek) na adres Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok; fax 85 7326465; e-mail: rodzina.szkol@gmail.com Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 28.11.2014 r. na rachunek: 21 1020 1332 0000 1802 0031 9137- Usługi Turystyczne Stefan Bajko, Park Dyrekcyjny 11, 17-230 Białowieża z dopiskiem „Konferencja Rodziny Szkół”

Harmonogram konferencji:
Czwartek 4.12.2014 r.
- 10.30 – przyjazd do Białowieży, zakwaterowanie w Białowieskim Ośrodku Noclegowo-Gastronomiczny Gawra, 17-230 Białowieża , ul. Gen. M. Polecha 2
- 11.30 – kawa
- 12.00 – 14.00 – sesja konferencyjna
- 14.15 – obiad
- 15.00 – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego
- 19.00 – uroczysta kolacja

Piątek 5.12.2014 r.
- 9.00- śniadanie
- 10.00 – 12.00 – sesja konferencyjna
- 13.00 – obiad
- 13.30- wykwaterowanie

Harmonogram i karta zgłoszeńDyrektor Zespołu Szkół w Korycinie
Serdecznie zaprasza Sz. P. Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców
do wzięcia udziału w wojewódzkiej konferencji organizowanej w Gimnazjum
im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie, w 15 rocznicę utworzenia
w Polsce gimnazjów, dnia 14 listopada 2014 r., na temat:

Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w zjednoczonej Europie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski Metropolita Białostocki
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno
Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel

Komitet Organizacyjny Konferencji
Prof. dr hab. Krystyna Chałas - KUL, opiekun naukowy TGPzMMiW, Ewa Staropiętka–Kuna - przewodnicząca TGPzMMiW, Dorota Zimnoch - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Andrzej Rybnik – Przewodniczący Podlaskiej Rodziny Szkół im Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, Andrzej Gniedziejko – dziekan Parafii w Korycinie, Ewa Bojarzyńska - dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie

Program Konferencji:
1000 otwarcie konferencji , powitanie gości (wystąpienia gości)

 1. Cześć artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum: „Poszukujemy wartości w działalności naszych patronów”
 2. Część wykładowa:
  1045-1115 Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty – podsumowanie 15-lecia istnienia gimnazjów
  1115-1145 Wartości ogniwem integrującym narody Europy - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
  1145-1215 Wartości czynnikiem integralnego rozwoju i wychowania dziecka - prof. dr hab. Krystyna Chałas
  1215-1245 Przerwa na kawę lub herbatę
  1245–1315 Prezentacja osiągnięć Gimnazjum im. „Solidarności ” w Korycinie w zakresie edukacji aksjologicznej.
  1345 Zakończenie konferencji


Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół należących do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

Zarząd Rodziny Szkół zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów do udziału w projekcie „Porozmawiajmy o patriotyzmie”, który realizowany będzie w roku szkolnym 2014/2015.

Udział w projekcie polega na opracowaniu i zrealizowaniu własnego, dostosowanego do potrzeb szkoły przedsięwzięcia, które w interesujący sposób pozwoli zdefiniować i przybliżyć dzieciom i młodzieży pojęcie patriotyzmu. Dobrą inspiracją może być pozycja wydana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w załączeniu wersja elektroniczna) pt. „Patriotyzm refleksyjny na co dzień. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli III i IV etapu edukacyjnego”, której autorem jest Mariusz Malinowski. Zawiera ona wiele intersujących materiałów, które stanowić mogą podpowiedź, jak w niebanalny sposób rozmawiać z uczniami o patriotyzmie. Mimo że praca przeznaczona jest dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, również nauczyciele szkół podstawowych z całą pewnością znajdą tu dla siebie coś interesującego i będą mogli twórczo wykorzystać niektóre rozwiązania metodyczne.

Do udziału zapraszamy nie tylko nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i polonistów, ale również wszystkich innych nauczycieli, dla których ważne są treści edukacji patriotycznej i obywatelskiej w programie wychowawczym szkoły. Liczymy na kreatywność i zaangażowanie nauczycieli klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej. Mile widziane będzie zaangażowanie samorządów uczniowskich. Ważne, aby działanie było podjęte dla uczniów oraz z ich czynnym udziałem, aby otwierało im przestrzeń do działania i zachęcało do aktywności.

  Organizatorzy:

 • Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • Cele projektu:

 • przybliżenie dzieciom i młodzieży pojęcia ojczyzny i patriotyzmu;
 • refleksja uczniów i szkolnej społeczności nad własną postawą wobec tych wartości;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze szkolnych obchodów Święta Niepodległości i wprowadzanie nowych elementów do tradycji szkolnej;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;
 • promocja przykładów dobrej praktyki i wymiana doświadczeń między szkołami.
 • Harmonogram realizacji:

 • do 20 września 2014 r. przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia z informacją o udziale w przedsięwzięciu na adres: rodzina.szkol@gmail.com
 • 3-17 listopada 2014 r. - realizacja projektu w szkole;
 • do 28 listopada 2014 r. - opracowanie krótkiego opisu zrealizowanego przedsięwzięcia (maksymalnie 1 strona tekstu) oraz prezentacji multimedialnej ukazującej założenia realizowanego projektu (do 15 slajdów), jego realizację oraz efekty i przesłanie tych materiałów:
  • w formie elektronicznej na adres: rodzina.szkol@gmail.com
  • oraz wydruku opisu i prezentacji pocztą na adres: XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Artura Grottgera 9, 15-225 Białystok

Uwaga:
Projekt można również sfilmować (film do 15 minut) i przesłać wraz z krótkim opisem przedsięwzięcia (maksymalnie 1 strona tekstu) na podany wyżej adres.
 • 2 - 5 grudnia 2014 r. - analiza i ocena nadesłanych projektów oraz zaproszenie autorów najlepszych projektów do ich prezentacji na konferencji dobrych praktyk;
 • luty 2015 r. – konferencja dobrych praktyk z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży;
 • marzec – kwiecień 2015 r. publikacja przykładów dobrej praktyki na łamach „Podlaskich Wieści Oświatowych” oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

Kryteria oceny:
 • oryginalność rozwiązań;
 • kreatywność;
 • duża liczba uczniów/klas uczestniczących w projekcie;
 • twórcze wykorzystanie propozycji metodycznych zawartych w publikacji M. Malinowskiego „Patriotyzm refleksyjny na co dzień. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli III i IV etapu edukacyjnego” lub własne autorskie rozwiązania;
 • wykorzystanie projektu do wzbogacenia szkolnych obchodów Święta Niepodległości;

Liczymy na żywy odzew Koleżanek i Kolegów Dyrektorów. Wierzymy, że będzie to ważna forma naszej współpracy i wymiany doświadczeń, która stworzy ponadto możliwość wzajemnego poznawania się i prezentowania dorobku naszych szkół.

W nowym roku szkolnym 2014/2015 życzymy wszystkim wielu sukcesów i zadowolenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.


Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół
Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

Łomża, dnia 06.06.2014 r.

Uroczystość w 3 LO w Łomży

"Wybory do parlamentu, przeprowadzone 25 lat temu, 4 czerwca 1989 roku oraz poprzedzające je obrady Okrągłego Stołu, dla młodego pokolenia są już tylko historią. Uroczystość, która odbyła się dnia 4 czerwca 2014r. w naszej szkole miała przybliżyć wydarzenia, okoliczności i emocje, które towarzyszyły tamtym dniom przełomu. Stanowiła też podsumowanie realizowanego w szkole projektu „25 lat Wolności”. Projekt ten powstał w ramach ogłoszonego przez Kancelarię Prezydenta RP konkursu „Młodzi dla Wolności” oraz akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Lekcja Wolności”.

W trakcie uroczystości uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia z historii naszego narodu od 1945 do 1989 roku. Całość była ilustrowana zdjęciami poszczególnych wydarzeń oraz prezentacjami multimedialnymi. W klimat czasów przełomu wprowadzały też strofy wiersza Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” oraz utwory muzyczne. Emocje publiczności wzbudziło wykonanie przez zespół wokalno-instrumentalny naszej szkoły: „Murów”- Jana Kaczmarskiego oraz „Psalmu stojących w kolejce”- Krystyny Prońko. Piosenka Marka Grechuty „Wolność” zakończyła uroczystość.

Pani Dyrektor Grażyna Chodnicka przypomniała młodzieży, że „Wolność jest wielką wartością, ale trzeba pamiętać też o tym, że Wasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.” Podziękowąła też za pracę, czas poświęcony na przygotowanie apelu.

Program został przygotowany przez nauczycieli historii: Panią Elżbietę Wiśniewską, Panią Mirosławę Jankowską i Pana Janusza Kiljana. Wszystkie działania realizowane w szkole w ramach projektu przez ostatnie tygodnie miały uzmysłowić młodzieży, jak ogromny skok cywilizacyjny dokonał się w naszym kraju po 1989r.: w dziedzinie polityki, organizacji życia społecznego i świadomości społecznej oraz w dziedzinie gospodarki i poziomu życia. Pozwolą też uświadomić młodym ludziom możliwości rozwoju, kształcenia i znalezienia interesującej pracy na całym świecie czy zrobienia kariery. Trzecim, równie ważnym powodem było wzbudzenie szacunku dla poprzednich pokoleń, które wywalczyły nam wolność. Mamy nadzieję, że młodzież zapa-mięta ważną datę 4. czerwca 1989, kiedy w Polsce odbywały się częściowo wolne wybory „kontraktowe” między kandydatami PZPR a „Solidarności”."

Galeria


Białystok, dnia 19.05.2014 r.

Witamy w Rodzinie

Dnia 19 maja 2014r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce przystąpiła do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Tego dnia odbyła się również uroczystość poświęcona obchodom rocznicy nadania imienia. Zapraszamy do przeczytania relacji z uroczystości umieszczonej na stronie szkoły.
Białystok, dnia 16.04.2014 r.

Rada Podlaskiej Rodziny Szkół
Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

Przewodniczący Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej zaprasza Dyrektora Szkoły na spotkanie statutowe Rady Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, które odbędzie się 19 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce.

Z poważaniem
mgr Andrzej Rybnik
Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku


05.03.2014

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Dyrektorom szkół, Nauczycielom i Uczniom, którzy 28 lutego br. uczestniczyli w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanych w Białymstoku przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Muzeum Wojska i Kuratorium Oświaty.

W sposób szczególny dziękujemy za zaangażowanie Dyrektorom i szkołom z Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

Obecność pocztów sztandarowych z 17 szkół oraz delegacji z kwiatami i zniczami była ważnym znakiem pamięci młodego pokolenia wobec tych, którzy za wolną Ojczyznę złożyli ofiarę życia. Słowa wdzięczności kierujemy do Opiekunów dzieci i młodzieży oraz Chóru z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, który uświetnił uroczystość.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku


NP.0231.1.2014 Białystok, 12.02.2014Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Uczniowie.


1 marca br. po raz kolejny obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upamiętniający żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dzień ten został ustanowiony trzy lata temu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Z tej okazji zwracam się do Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów szkół wszystkich typów z prośbą o zaakcentowanie obchodów tego dnia w swoich szkołach oraz o włączenie się w uroczystości lokalne.

W sposób szczególny zapraszam delegacje i poczty sztandarowe ze szkół należących do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej oraz z innych szkół z miasta Białegostoku do udziału w uroczystościach, które organizuje Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Odbędą się one w piątek 28 lutego 2014 r. o godzinie 12.00 przy Rynku Kościuszki na placu przed kinem „TON”.

Planowany jest apel poległych oraz złożone zostaną kwiaty przed tablicą upamiętniającą Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego i oficerów Armii Krajowej, straconych w wyniku mordów sądowych po zakończeniu wojny. W dalszej części uroczystości zebrani przejdą pod pomnik Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Bardzo proszę o potwierdzenie drogą elektroniczną udziału delegacji i pocztu sztandarowego do dnia 24 lutego 2014 r. na adres:

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Pragnę również zachęcić do wzbogacenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć pozalekcyjnych o tematy związane z bohaterami polskiego podziemia niepodległościowego. Można wykorzystać w tym celu materiały edukacyjne zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz wydany ostatnio przez IPN, album „Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim”, którego autorem jest Marcin Zwolski. Publikacja ta jest pierwszym wydawnictwem w tak szerokim zakresie upamiętniającym miejsca kaźni i represji komunistycznych z lat 1944-1956 na Białostocczyźnie. Zawiera bogaty materiał, w tym zdjęcia i dokumenty, które pomagają lepiej zrozumieć tragizm tych czasów. Z całą pewnością warto wzbogacić biblioteki szkolne o tak wartościową i wyjątkową pozycję dotyczącą tej tematyki.

Podlaski Kurator Oświaty

mgr Jerzy Kiszkiel


Ogłoszenie

Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej zaprasza Szkoły województwa podlaskiego do przystąpienia do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Regulamin i deklaracja przystąpienia

Przewodniczący Andrzej Rybnik

Białystok, dnia 07.11.2013 r.

Przewodniczący Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej zaprasza Szkoły do przyłączenia się do akcji "WYWIESZAM BIAŁO-CZERWONĄ FLAGĘ 11 LISTOPADA!". Dnia 11 listopada należy wywiesić flagę w barwach narodowych na znak, że wolność, niepodległość i patriotyzm nie są dla nas pustym słowami. Bądź patriotą - wywieś flagę w dniu Święta Niepodległości!Białystok, dnia 20.04.2013 r.

Kończy się pierwsza kadencja Podlaskiej Rodziny Szkół Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Z tej okazji Zarząd podjął starania o wydaniu okolicznościowego folderu podsumowującego jej działalność. Znajdą się w nim również informacje dotyczące członków Rodziny Szkół a więc również Państwa Szkoły.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłaniu do dnia 8 maja 2013 na adres e-mail: rodzina.szkol@gmail.com następujących materiałów i informacji oraz o zadeklarowanie jaką liczbę folderu chcą Państwo zamówić.
Prosimy o przesłanie:
- zdjęcia sztandaru(obie strony),
- zdjęcia szkoły,
- logo szkoły,
- pełnej nazwy szkoły, danych teleadresowych,
- tekst o szkole który powinien zawierać: datę założenia , datę nadania imienia, zwięzłą informację o szkole z nawiązaniem do tradycji, patrona, regionu itp. (czcionka – Calibri Italic 10,6 pkt – znaków w tekście około 1510 ze spacjami),
- liczby zamawianych folderów. Koszt jednostkowy folderu wynosi 1,50 zł.
Możliwe jest zamówienie 50,100,150 sztuk lub jak uznacie , że więcej- wielokrotność 50.

Przesyłamy Państwu projekt oraz informacje dotyczące przykładowego folderu oraz systemów wystawienniczych rollup do ewentualnego zamówienia przez Państwa Szkołę.
Wszelkich informacji dotyczących folderu i systemów rollup udziela: dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy- Artur Wierzbowski tel. 86 2164590.
Jednocześnie informujemy, że spotkanie wszystkich szkół należących do Podlaskiej Rodziny Szkół Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej odbędzie się 6 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie.

PRZEWODNICZĄCY
Podlaskiej Rodziny
Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej
Andrzej Rybnik

Dane kontaktowe:
Siedziba Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok
tel. 85 732 64 65
e-mail: rodzina.szkol@gmail.com