Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej


Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej zaprasza na spotkanie zarządu szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość, które odbędzie się 27 listopada 2012 r. (wtorek) godz. 1100 w Publicznym Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy, ul. Szkolna 31.

Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej zaprasza na spotkanie statutowe szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość, które odbędzie się 13 listopada 2012 r. (wtorek) godz. 1100 w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Leśna 30 w Białymstoku.

Przewodniczący Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej zaprasza na spotkanie statutowe Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, które odbędzie się dnia 30.10.2012 r. (wtorek) o godzinie 1100 w XI Liceum Ogólnokształcącym imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku przy ul. Grottgera 9.


PRZEWODNICZĄCY Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej Andrzej Rybnik