Szkolenie poświęcone tematyce Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.


Dnia 14 marca 2011 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie odbyło się szkolenie skierowane do dyrektorów zrzeszonych w Podlaskiej Rodzinie Szkół Bohaterów Walk o Niepodległość. Szkolenie dotyczyło Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. zwanej również lipcową, która jest największą zbrodnią na Narodzie Polskim dokonaną po zakończeniu II wojny światowej. W lipcu 1945 r. jednostki Armii Czerwonej, wojsk wewnętrznych NKWD ZSRS, przy współpracy polskich funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej oraz 1 Praskiego Pułku Piechoty Wojska Polskiego przeprowadziły zakrojoną na ogromną skalę pacyfikację terenu kontrolowanego od wiosny 1945 r. przez poakowską konspirację.

Spośród zatrzymanych wówczas kilku tysięcy mieszkańców powiatu augustowskiego, suwalskiego oraz sokólskiego podejrzanych o przynależność lub współpracę z polskim podziemiem niepodległościowym, po brutalnym śledztwie funkcjonariusze NKWD wyselekcjonowali i wywieźli w nieznanym kierunku około 600 osób. Mimo wieloletnich poszukiwań prowadzonych przez rodziny zaginionych, do dziś nie jest znany ich los, ani miejsce wiecznego spoczynku.

Szkolenie składało się z dwóch części: pierwsza ukazywała obecny stan wiedzy historycznej na temat obławy, w drugiej części zaprezentowana została praca z młodzieżą na przykładzie programu edukacyjno - badawczego Obława Augustowska – lipiec 1945 r. - „Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć” autorstwa Danuty i Zbigniewa Kaszlejów. Projekt angażuje młodzież w przywrócenie należnej pamięci o lipcowej pacyfikacji określanej „podlaskim Katyniem”. Po 65 latach wciąż aktualne jest zadanie uzupełniania i upowszechniania wiedzy o zbrodni, co do której w Polsce rządzonej przez komunistów obowiązywał nakaz milczenia. Pragnąc poznać i uzupełnić wiedzę o Obławie Augustowskiej 95 uczniów szkół z powiatu augustowskiego i sejneńskiego, korzystając z pomocy 21 opiekunów pozyskało relacje 101 osób. Są wśród nich świadectwa aresztowanych w trakcie obławy a następnie zwolnionych oraz relacje rodzin i sąsiadów zaginionych i poległych. Ważną zdobyczą projektu jest to, że uczestnicy zinwentaryzowali dotąd około 50 miejsc przetrzymywania zatrzymanych w lipcowej obławie a efektem bezcennym jest międzypokoleniowa więź, którą tworzą takie działania.

Szkolenie prowadziła Pani mgr Danuta Kaszlej – nauczyciel historii II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, która od ponad 15 lat wraz z Zbigniewem Kaszlejem prowadzi badania na temat Obławy Augustowskiej oraz „Żołnierzy wyklętych” terenu Suwalszczyzny.

Wojciech Walulik
Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie

Galeria
Prezentacja