Relacja z obchodów 20-lecia III LO w Łomży i 70.rocznicy powstania AK

14 lutego - III Liceum Ogólnokształcące w Łomży obchodziło 20-lecie szkoły, 14. rocznicę nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej oraz 70. rocznicę utworzenia Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kościele Ojców Kapucynów w Łomży. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, m. in. żołnierze AK, przedstawiciele Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku III LO przy ul. Senatorskiej. W pięknie przystrojonej barwami narodowymi sali gimnastycznej, z centralnie umieszczonym brzozowym krzyżem, spowitym w biel i czerwień, powitała licznie zgromadzonych gości pani dyrektor.

Nasz jubileusz przypomina nie tylko o powstaniu naszej szkoły, ale również o nadaniu jej imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży. Fakt, że otrzymaliśmy tak zaszczytne imię, zobowiązuje do godnego zachowania, mądrego korzystania z dziedzictwa, jakie pozostawili żołnierze Armii Krajowej. To dzięki takiemu patronowi staliśmy się spadkobiercami szczytnych tradycji Polski walczącej, ale też tworzymy nowy wymiar patriotyzmu, który związany jest z bohaterstwem wobec wyzwań współczesnego świata – słowa te wypowiedziała p. dyrektor w swoim przemówieniu. Wskazała również, przytaczając słowa Jana Pawła II, na konieczność pielęgnowania pamięci o bohaterach narodowych oraz propagowaniu postaw patriotycznych.

Wiele ciepłych słów, często popartych osobistymi przeżyciami i doświadczeniami, wypowiedzieli zaproszeni goście.

Po wystąpieniach gości wszyscy mogli poznać historię III LO zaprezentowaną przez dwoje nauczycieli. Z poczuciem humoru i nutką sentymentu przypomnieli oni dawne czasy, gdy na początku istnienia liceum nauczyciele przemieszczali się z jednej szkoły do drugiej, a z namierzeniem ich miała problem nawet dyrekcja. Najkrótsze przerwy, najwęższe korytarze, najdroższe ogrodzenie, najwyżej położony budynek szkoły, najbardziej wysportowana młodzież, najmniejsza liczba boisk (bo zerowa), ale za to największa liczba kortów tenisowych, najdłuższa nazwa patrona szkoły - to tylko niektóre z naj- wymienionych przez pedagogów oraz opatrzonych żartobliwym i trafnym komentarzem. Ta część uroczystości wywoływała na twarzach zgromadzonych pogodny uśmiech.

Zupełnie inny charakter miał montaż słowno - muzyczny zatytułowany Pamięci tych, co padli - Bądźcie godni!. Grupa kilkunastu uczniów z dramatyzmem opowiadała poprzez taniec, słowo poetyckie i piosenkę tragiczny los żołnierzy, tych wszystkich, których wojna naznaczyła tragicznym piętnem bólu i śmierci. W sposób niezwykle sugestywny i ekspresywny wyrazili oni bezmiar cierpień, bestialstwo i okrucieństwo oprawców, ich obojętność na los innych ludzi

Zgromadzeni ze wzruszeniem przyglądali się chłopcom przebranym w żołnierskie mundury składającym przysięgę:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny
Królowej Korony Polskiej
kładę na ręce ten Święty znak Męki i Zbawienia
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej...

Obserwowali też dramat matek żegnających swych ukochanych synów, matek, które przypominały im, co jest powinnością Polaka, powinnością nawet za cenę życia. Teksty poetyckie w doskonały sposób uzupełniały piosenki. Warszawo ma, Rozbite oddziały, Biały krzyż, Dokąd idziesz Polsko?, to utwory, których nie sposób było słuchać bez wzruszenia i zadumy. Słowo poetyckie, piękna muzyka, foldery przedstawiające sceny walki o niepodległość, pełne grozy obrazy ludobójstwa, poruszająca wyobraźnię scenografia, nastrojowe oświetlenie - te wszystkie elementy stworzyły niezwykły spektakl, w którym pobrzmiewała prawda uczuć ludzkich, uczuć, niestety, bardzo bolesnych, o których nie można zapomnieć.

14 lutego 2012 r. dostarczył obecnym na obchodach 20-lecia III Liceum Ogólnokształcącego i 70. rocznicy utworzenia Armii Krajowej wielu niezwykłych i pięknych wzruszeń. Stał się lekcją historii, podróżą w przeszłość, źródłem niespotykanych doznań patriotycznych, doznań, które poruszyły serca i na długo zapiszą się w pamięci.

Bożena Konopka III LO w Łomży