OŚRODEK KARIERY

RODEK KARIERY - czyli Szkolny Punkt Poradnictwa Zawodowego XI LO rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2005/2006 i prowadzony jest przez Doradców Kariery: J. Bąbczyńską - pedagoga szkolnego i A. Jaworowicz - psychologa szkolnego. "OK.” – jest punktem doradczym, tworzonym dla młodzieży i z młodzieżą. Angażuje i aktywizuje w swojej działalności: Dyrekcję, nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, rodziców i uczniów oraz instytucje wspierające pracę Ośrodka. Ośrodek Kariery to miejsce kształtowania wiedzy, postaw oraz umiejętności na rzecz osobistego rozwoju i samorealizacji w życiu zawodowym. W roku szkolnym 2006/07 Ośrodek Kariery XI LO w Białymstoku z powodzeniem ukończył II Etap akredytacji mający na celu wdrożenie Standardu organizacyjnego w Ośrodku Kariery.

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: