SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem jest aktywizacja i promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży XI LO w Białymstoku. Szkolny klub ma połączyć praktykę prowadzenia działalności gospodarczej z teorią poradników, biuletynów, zapewnić sprawny przepływ informacji oraz łatwy dostęp do materiałów.

W ramach Klubu młodzież prowadzi własną działalność gospodarczą w „Młodzieżowych miniprzedsiębiorstwach”, uczestniczy w Dniach Przedsiębiorczości a nabytą wiedzę i umiejętności może sprawdzić na Egzaminie Cambridge jak i konkursie na najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „Produkcik”.
 

 

 

Rok szkolny 2011/2012

Strony firm

The Best Business Company - II F

WojtaS Company - II F

Jouel - II A

Meta - II A

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: