SZKOLNE KOŁO CARITAS

Szkolne Koło Caritas przy XI LO istnieje od 1997roku. Byliśmy pierwszą szkołą, która podjęła wezwanie Kościoła Białostockiego, by taka organizacja istniała. Prowadzi je p. Jolanta Dziekońska.

Przy Szkolnym Kole Caritas gromadzi się 43 uczniów, którzy pragną pomagać potrzebującym. Pierwsze i podstawowe zadanie SK Caritas to wsparcie działań CARITAS ARCHIDIECEZJALNEGO. Następne, to organizowanie różnych akcji w celu zbierania środków potrzebnych najbiedniejszym. Są to zbiórki rzeczy, środków czystości itp. Często bierzemy udział w inauguracjach dzieł Caritas Polska, tak jak np.: „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom ”. Pomagamy też starszym, którzy w swej codzienności potrzebują młodych rąk i serc do prac domowych. Działamy w następujących sekcjach:

I. Sekcja: Dom Dziecka Nr 2
II. Sekcja: Dom „Dobry Pasterz”
III. Sekcja: „Bliźniaki”
IV. Sekcja: „Przystań”
V. Sekcja: „Starsi”
VI. Sekcja: „Zbiórki Pieniędzy”

Tradycją Szkolnego Koła Caritas stały się corocznie organizowane spotkania opłatkowe dla nauczycieli i emerytów z udziałem przedstawicieli władz kościelnych i miejskich. Siłę do prowadzenia różnego rodzaju akcji czerpiemy ze spotkań formacyjnych, które mają miejsce, co tydzień w naszej szkole. Modlitwa i działanie wypełnia nasze życie, przez co stajemy się inni.

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

   PARTNERZY: