PROJEKT ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE W XI LO W BIAŁYMSTOKU

Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS.jpg - 13.42 KB

 

„ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE W XI LO W BIAŁYMSTOKU”

Nr RPO.03.01.02-20-0158/15

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku” realizowany jest przez firmę CONSOLATOR Adam Piotr Chociej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości u 480 uczniów/uczennic oraz uzupełnienie kompetencji 30 nauczycieli/nauczycielek XI LO w Białymstoku. Więcej na: stronie organizatora

REGULAMINpdf logo.jpg - 9.14 KB  GRAFIK ZAJĘĆ - DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - kl.3 exel logo.jpg - 7.93 KB

GRAFIK ZAJĘĆ - KREATYWNOŚĆ - kl.3exel logo.jpg - 7.93 KB 

GRAFIK ZAJĘĆ - DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - kl.2 exel logo.jpg - 7.93 KB

 

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.