REKRUTACJA 2018

Po rozpoczęciu rekrutacji:

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej naboru),
b) kartę rekrutacyjną XI LO (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja”)
c) 2 podpisane zdjęcia

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

- wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
- samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument
potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
- niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności)

UWAGA: Dokumenty składamy wyłącznie w wersji drukowanej w koszulce do segregatora.

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku oraz po zalogowaniu na stronie www.xilo.bialystok.pl i wypełnieniu umieszczonej w zakładce REKRUTACJA  karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.

 

Dokumenty do pobrania i dokładniejsze informacje o rekrutacji

   

 REKRUTACJA DO KLAS I-SZYCH NA ROK 2018/2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
ZASADY REKRUTACJI DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z ZAGRANICY
Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik do zarządzenia
Kryteria i zasady rekrutacji XI LO
Karta rekrutacyjna XI LO (doc)

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Miasto Białystok na rok szk. 2018/2019
TERMINY REKRUTACJI
od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. do godz. 1500 składanie dokumentów
do 25 czerwca 2018 r. do godz. 1500 składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego
11 lipca 2018 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 12 lipca 2018 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
13 lipca 2018 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc        
do 17 lipca 2018 r. do godz. 1500 składanie dokumentów (na wolne miejsca)
9 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
13 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 
 
 

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019:

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI SPECJALNA OFERTA XILO INFORMACJE
PRAWNO - SPOŁECZNA WOS
historia
j. angielski
j. niemiecki
- j. angielski w komunikacji
- prawo na co dzień
MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński w medycynie
POLITECHNICZNA matematyka
fizyka
j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera
BIOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA biologia
j. polski
j. angielski
j. niemiecki
 - j. łaciński w medycynie
JĘZYKOWA j. angielski
geografia
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- język chiński
- komunikacja językowa
ARCHITEKTONICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki
- podstawy historii sztuki
- rysunek w architekturze
HUMANISTYCZNA WOS
historia
j. polski
j. angielski
j. niemiecki lub
j. rosyjski
- technologia informacyjna
EKONOMICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki lub
j. rosyjski 
- prowadzenie działalności gospodarczej
- język angielski w komunikacji

 

W programie klas - przedmioty niezbędne we współczesnym świecie: technologia informacyjna oraz ekonomia w praktyce.

 

 

 

 projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA LISTOPAD: Patriae fumus igne alieno iuculentior. Dym ojczysty jaśniejszy od ognia cudzej ziemi.

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.