OGŁOSZENIA

04.02.2016

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego  nieograniczonego  przetargu  na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu do napojów gorących w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 2 oferty:

- ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok

 Zaproponowany miesięczny czynsz netto: 493 zł

 

- Venka Daniel Charytoniuk, al. Przędzalniana 60A, 15-688 Białystok

Zaproponowany miesięczny czynsz netto: 501 zł

 

Oferta z firmy Venka była kompletna, wadium zostało wpłacone.

Oferta z firmy Aston nie spełnia wymogów formalnych. Zaświadczenia o nie zaleganiu z opłaceniem podatków i zaświadczenie o opłatach na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne wystawione zostały ponad 3 miesiące temu. Wadium zostało wpłacone za późno.

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę Venka Daniel Charytoniuk, al. Przędzalniana 60A, 15-688 Białystok

14.01.2016

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu sprzedającego napoje gorące i automatu sprzedającego przekąski i napoje zimne

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 

 

 

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: