UCZNIOWIE/KLASY

KLASA 

NAZWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI

SPECJALNA OFERTA XILO

WYCHOWAWCA

ZDJĘCIE

INFORMACJE

1 a  Prawno - społeczna WOS
historia
j. angielski
j.niemiecki
 - j. angielski w komunikacji
- prawo na co dzień 
mgr Ewa Dajludzionek    
1 b Medyczna  biologia
chemia
 j. angielski
j.niemiecki
- j. łaciński w medycynie  mgr Jolanta Zabrocka    
1 c Politechniczna  matematyka
fizyka
 j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera   mgr Marta Gil     
1 d Psychologiczna  j. polski
biologia
j. angielski
j. niemiecki  
 - podstawy psychologii   mgr Halina Bożko-Lewczuk     
1 e Językowa  geografia
j. angielski
 j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- język chiński
- komunikacja językowa 
mgr Elwira Tomczyk     
1 f Architektoniczna matematyka
geografia
 
 j. angielski
j. niemiecki
- podstawy historii sztuki
- rysunek w architekturze  
mgr Grażyna Zalewska     
1 g Dziennikarska WOS
historia
j. polski
 
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski 
- technologia informacyjna  mgr Anna Brzęś     
1 h Ekonomiczna matematyka
geografia
 
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- prowadzenie działalności gospodarczej
- język angielski w komunikacji
mgr Joanna Wierzba     
2 a  Prawno - społeczna WOS
historia
j. angielski
j.niemiecki 
 - j. angielski w komunikacji
- prawo na co dzień
mgr Violetta Olesiuk      
2 b Medyczna biologia
chemia
j. angielski
j.niemiecki 
- j. łaciński w medycynie   mgr Urszula Woronowicz    
2 c Politechniczna matematyka
fizyka
j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera   mgr Katarzyna Jankowska    
2 d Psychologiczna j. polski
biologia
j. angielski
j. niemiecki 
 - podstawy psychologii   mgr Agnieszka Fidziukiewicz    
2 e Językowa geografia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski 
 - język chiński
- komunikacja językowa
mgr Dorota Czyżyńska-Kamieńska     
2 f Architektoniczna matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki 
- podstawy historii sztuki
- rysunek w architekturze 
 mgr Agnieszka Girejko    
2 g Dziennikarska WOS
historia
j. polski
 j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- technologia informacyjna  mgr Elżbieta Krawczyk    
2 h Ekonomiczna matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski 
- prowadzenie działalności gospodarczej
- język angielski w komunikacji
 
mgr Waldemar Łakus     
3 A  Prawno - społeczna WOS
historia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński dla prawników
- prawo na co dzień
mgr Jarosław Krzysztopowicz  
3 B Medyczna biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński w medycynie mgr Adam Charyton  
3 C  Politechniczna matematyka
fizyka
j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera
- rysunek techniczny
mgr Monika Łapuć  
3 D  Psychologiczna j. polski
biologia
WOS
j. angielski
j. niemiecki
 - podstawy psychologii  mgr Agnieszka Rudnik  
3 E Językowa geografia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
lub
j. rosyjski 
- język chiński
- komunikacja językowa
mgr Mirosława Szymańska  
3 F Architektoniczna matematyka
geografia
 j. angielski
j. niemiecki
- podstawy historii sztuki
- rysunek w architekturze
mgr Edyta Potocka  
3 G Dziennikarska WOS
historia
j. polski
j. angielski
j.niemiecki 
- technologia informacyjna w mediach mgr Agnieszka Sajewska  
3 H Ekonomiczna matematyka
geografia
j. angielski
 j. angielski
j. rosyjski
- prowadzenie działalności gospodarczej mgr Agnieszka Białous  

 

 

 

   PARTNERZY: