RADIOWĘZEŁ "JEDENAŚCIE"

 Radiowęzeł JEDENAŚCIE działa aktywnie na wszystkich możliwych przerwach w szkole. Redakcja radiowęzła jest podzielona na sekcje muzyczne pracujące w poszczególne dni tygodnia; muzyka dopasowana jest w ten sposób, by mieściła się w ramach tematycznych audycji: poniedziałek - ROKOWISKO, wtorek - POWAŻNIE-NIEPOWAŻNIE, środa - OLDSCHOOL, czwartek - TYLKO POLSKA MUZYKA i piątek - MIX MUZYCZNY.  Dyżury zmieniane są cyklicznie według harmonogramu.

REGULAMIN

GRAFIK DYŻURÓW

RADIOWĘZEŁ JEDENAŚCIE NA FACEBOOKU

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: