SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   Samorząd uczniowski zazwyczaj kojarzy nam się z grupką uczniów, która poza organizowaniem dyskotek szkolnych nie pełni szczególnej roli w życiu szkoły. Obraz tej organizacji w XI LO przedstawia się inaczej. Opiekunem Samorządu jest Pani prof. Urszula Chomik-Kraszewska, która nadzoruje jego pracę i służy radą. Oprócz opiekuna występuje również Zarząd, w którego skład wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz pełniący najbardziej niewdzięczne a zarazem najprzyjemniejsze zadanie - Skarbnik.

        Sprawdzaniem czy członkowie Zarządu "nie obijają się" i dobrze sprawują swoje funkcje zajmuje się Komisja Rewizyjna. Na straży przestrzegania wszystkich praw samorządu stoi Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który mimo wrogo brzmiącej nazwy, pomaga w rozwiązywaniu kwestii spornych. W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają w nim swoich przedstawicieli tzw. Przewodniczących Klas. Zebrania Samorządu organizowane są zazwyczaj co miesiąc, a w razie potrzeby nawet częściej. Mimo, iż na spotkaniach nie ma herbatki i ciasteczek (chyba, że ktoś przyniesie własny prowiant) to odbywają się w miłej atmosferze zakłócanej tylko, gdy uczniowie mają podzielone zdania.

        Nie można mówić o Samorządzie pomijając jego zasługi. Dzięki niemu m.in. powstał Radiowęzeł, który sprawia, że szkolna egzystencja nabiera kolorów w rytm muzyki. Samorząd jest również współtwórcą "Jedenastek", czyli Prestiżowych Nagród XI LO oraz wielu innych imprez, np.

  • Wigilie Klasowe nawiązujące do świątecznych tradycji,
  • "Dzień Dziecka",
  • Dzień Nauczyciela,
  • Dni Żaka Jedenastniaka.

        Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się stworzyć siłownię z prawdziwego zdarzenia. Nie są to "takie tam sobie" urządzenia, a naprawdę profesjonalny sprzęt. Dzięki pomocy Rady Rodziców posiadamy również profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, za który bardzo dziękujemy! Najważniejszym jednak sukcesem Samorządu Uczniowskiego XI LO jest to, że uczniowie widzą jego działalność i postępy, że chcą z nim współpracować.

Przewodniczący SU Julian Płonowski 2h
Zastępca - Adam Zawistowski 3c 
ZastępcaPatryk Ostrowiecki 3b
Sekretarz - Daria Rudczuk 3f
Skarbnik - Dominika Makowska 3e

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Barbara Halicka 2a
Członek- Bartosz Juchnicki 1g
Członek- Marlena Zalewska 3c

Komisja Regulaminowa
Przewodniczący- Paulina Adamczuk 2a 
Członek- Patrycja Bujnarowska 3c
Członek- Wiktoria Ignatowska 2g

Przedstawiciele SU w Radzie Szkoły
Julian Płonowski 2h
Adam Zawistowski 3c 
Patryk Ostrowiecki 3b

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA WRZESIEŃ: Gaudium in litteris. Radość w nauce. 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.