SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   Samorząd uczniowski zazwyczaj kojarzy nam się z grupką uczniów, która poza organizowaniem dyskotek szkolnych nie pełni szczególnej roli w życiu szkoły. Obraz tej organizacji w XI LO przedstawia się inaczej. Opiekunem Samorządu jest Pani prof. Urszula Chomik-Kraszewska, która nadzoruje jego pracę i służy radą. Oprócz opiekuna występuje również Zarząd, w którego skład wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz pełniący najbardziej niewdzięczne a zarazem najprzyjemniejsze zadanie - Skarbnik.

        Sprawdzaniem czy członkowie Zarządu "nie obijają się" i dobrze sprawują swoje funkcje zajmuje się Komisja Rewizyjna. Na straży przestrzegania wszystkich praw samorządu stoi Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który mimo wrogo brzmiącej nazwy, pomaga w rozwiązywaniu kwestii spornych. W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają w nim swoich przedstawicieli tzw. Przewodniczących Klas. Zebrania Samorządu organizowane są zazwyczaj co miesiąc, a w razie potrzeby nawet częściej. Mimo, iż na spotkaniach nie ma herbatki i ciasteczek (chyba, że ktoś przyniesie własny prowiant) to odbywają się w miłej atmosferze zakłócanej tylko, gdy uczniowie mają podzielone zdania.

        Nie można mówić o Samorządzie pomijając jego zasługi. Dzięki niemu m.in. powstał Radiowęzeł, który sprawia, że szkolna egzystencja nabiera kolorów w rytm muzyki. Samorząd jest również współtwórcą "Jedenastek", czyli Prestiżowych Nagród XI LO oraz wielu innych imprez, np.

  • Wigilie Klasowe nawiązujące do świątecznych tradycji,
  • "Dzień Dziecka",
  • Dzień Nauczyciela,
  • Dni Żaka Jedenastniaka.

        Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się stworzyć siłownię z prawdziwego zdarzenia. Nie są to "takie tam sobie" urządzenia, a naprawdę profesjonalny sprzęt. Dzięki pomocy Rady Rodziców posiadamy również profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, za który bardzo dziękujemy! Najważniejszym jednak sukcesem Samorządu Uczniowskiego XI LO jest to, że uczniowie widzą jego działalność i postępy, że chcą z nim współpracować.

Przewodniczący SU - Alan Mokołajczyk 3e
Zastępca - Paulina Andrejczuk 3c 
ZastępcaDawid Wróblewski 3c
Sekretarz - Julian Płonowski 1h
Skarbnik - Patryk Rymarski 2g

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Barbara Halicka 1g
Członek- Dominika Makowska 2e
Członek- Marlena Zalewska 2c

Komisja Regulaminowa
Przewodniczący- Szymon Kamieniecki 1f
Członek- Iga Tarasewicz-Wosik 3e
Członek- Wiktoria Ignatowska 1g

Przedstawiciele SU w Radzie Szkoły
Alan Mikołajczyk 3e
Patryk Rymarski 2g
Wiktoria Klepacka 1e

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA WRZESIEŃ: Memoria minuitur nisi eam exerceas. Pamięć słabnie, jeśli jej nie ćwiczysz.

   PARTNERZY:                      

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.