SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   Samorząd uczniowski zazwyczaj kojarzy nam się z grupką uczniów, która poza organizowaniem dyskotek szkolnych nie pełni szczególnej roli w życiu szkoły. Obraz tej organizacji w XI LO przedstawia się inaczej. Opiekunem Samorządu jest Pani prof. Urszula Chomik-Kraszewska, która nadzoruje jego pracę i służy radą. Oprócz opiekuna występuje również Zarząd, w którego skład wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz pełniący najbardziej niewdzięczne a zarazem najprzyjemniejsze zadanie - Skarbnik.

        Sprawdzaniem czy członkowie Zarządu "nie obijają się" i dobrze sprawują swoje funkcje zajmuje się Komisja Rewizyjna. Na straży przestrzegania wszystkich praw samorządu stoi Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który mimo wrogo brzmiącej nazwy, pomaga w rozwiązywaniu kwestii spornych. W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają w nim swoich przedstawicieli tzw. Przewodniczących Klas. Zebrania Samorządu organizowane są zazwyczaj co miesiąc, a w razie potrzeby nawet częściej. Mimo, iż na spotkaniach nie ma herbatki i ciasteczek (chyba, że ktoś przyniesie własny prowiant) to odbywają się w miłej atmosferze zakłócanej tylko, gdy uczniowie mają podzielone zdania.

        Nie można mówić o Samorządzie pomijając jego zasługi. Dzięki niemu m.in. powstał Radiowęzeł, który sprawia, że szkolna egzystencja nabiera kolorów w rytm muzyki. Samorząd jest również współtwórcą "Jedenastek", czyli Prestiżowych Nagród XI LO oraz wielu innych imprez, np.

  • Wigilie Klasowe nawiązujące do świątecznych tradycji,
  • "Dzień Dziecka",
  • Dzień Nauczyciela,
  • Dni Żaka Jedenastniaka.

        Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się stworzyć siłownię z prawdziwego zdarzenia. Nie są to "takie tam sobie" urządzenia, a naprawdę profesjonalny sprzęt. Dzięki pomocy Rady Rodziców posiadamy również profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, za który bardzo dziękujemy! Najważniejszym jednak sukcesem Samorządu Uczniowskiego XI LO jest to, że uczniowie widzą jego działalność i postępy, że chcą z nim współpracować.

Przewodniczący SU - Wiktoria Barcewicz 2h
ZastępcaDawid Wróblewski 2a
ZastępcaDawid Wróblewski 3a
SekretarzAgata Herman 3d
Skarbnik - Kamil Chazbijewicz 2d

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Marta Matejczuk  3g
Członek- Aleksandra Badowiec  3g
Członek- Julia Piech 2g

Komisja Regulaminowa
Przewodniczący- Aleksandra Płotczyk 2a
Członek- IgaTarasewicz-Wosik 2e
Członek- Natalia Szklanko 3h

Przedstawiciele SU w Radzie Szkoły
Wiktoria Barcewicz 2h
Dawid Wróblewski 3a
Dawid Wróblewski 2a

lacina.gif - 314 bajtów 

   PARTNERZY: