RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy XI Liceum Ogólnokształcącym
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Białymstoku

ul. Grottgera  9, 15–225 Białystok

SKŁADKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WYNOSI 130 ZŁ

NR KONTA:
64 1240 5211 1111 0000 4921 9861

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców-Patrycja Iwona Kulesza;

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców- Beata Józwowicz;

Sekretarz Rady Rodziców- ;

Członek Zarządu Rady Rodziców- Dorota Dąbrowska, Urszula Jurczykowska, Joanna Kalko, Maria Pietryszyk, Agata Stawiska;

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Andrzej Krupicki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej-

Członek Komisji Rewizyjnej-

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły,  programu profilaktyki

 b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub wychowania  szkoły,

c) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

d)  Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

e) Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

f)  Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA LISTOPAD: Patriae fumus igne alieno iuculentior. Dym ojczysty jaśniejszy od ognia cudzej ziemi.

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.