RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy XI Liceum Ogólnokształcącym
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Białymstoku

ul. Grottgera  9, 15–225 Białystok

SKŁADKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WYNOSI 150 ZŁ

NR KONTA:
64 1240 5211 1111 0000 4921 9861

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców- Beata Józwowicz;

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców- Mariusz Racewicz;

Sekretarz Rady Rodziców-Dorota Dąbrowska;

Członek Zarządu Rady Rodziców-  Iwona Lisowska, Beata Szmurło, Urszula Zajko, Katarzyna Żuk;

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Maria Pietryszyk;

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej-Joanna Kalko;

Członek Komisji Rewizyjnej-Monika Łubińska, Andrzej Łuczyński;

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły,  programu profilaktyki

 b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub wychowania  szkoły,

c) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

d)  Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

e) Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

f)  Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA DZIŚ: Memoria minuitur nisi eam exerceas. Pamięć słabnie, jeśli jej nie ćwiczysz.

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.