DYREKCJA I NAUCZYCIELE

DYREKCJA LICEUM

 

 

 RADA PEDAGOGICZNA 2017/2018

NAUCZYCIELE
NAUCZANY PRZEDMIOT
Halina Bożko-Lewczuk
 mgr Halina Bożko-Lewczuk
 biologia, wdż
nauczyciel
 mgr Agnieszka Fidziukiewicz
 biologia; przyroda
Anna Brzęś
 mgr Anna Brzęś
 język angielski
nauczyciel
 mgr Elżbieta Krawczyk
 podstawy przedsiębiorczości;TIK; przyroda
nauczyciel
 mgr Jolanta Zabrocka
 chemia;
nauczyciel
 mgr Joanna Tarasiuk
 fizyka
mgr Ewelina
Janczewska-Toczydłowska
matematyka
Grażyna Zalewska
  mgr Grażyna Zalewska
 geografia
nauczyciel
 mgr Dorota Czyżyńska-Kamieńska
 geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce prowadzenie działalności gospodarczej
Jarosław Krzysztopowicz
 mgr Jarosław Krzysztopowicz
 historia; historia i społeczeństwo
nauczyciel
mgr Agnieszka Białous
historia, historia i społeczeństwo
nauczyciel
 mgr Agnieszka Sajewska
historia; wiedza o społeczeństwie
Dariusz Misztal
 mgr Dariusz Misztal
 historia; edukacja dla bezpieczeństwa; historia i społeczeństwo
nauczyciel
mgr Violetta Olesiuk
 wiedza o społeczeństwie; etyka mediów; prawo na co dzień; protokół dyplomatyczny
 
mgr Danuta Jóźwik
język chiński
dr Anna Serwicka - Kapała
język łaciński
Ewa Dajludzionek
 mgr Ewa Dajludzionek
 język angielski
Magdalena Frąckiewicz-Choma
 mgr Magdalena Frąckiewicz-Choma
język angielski
Marta Gil
 mgr Marta Gil
język angielski
nauczyciel
 mgr Beata Karpowicz-Gaca
język angielski
Agnieszka Rudnik
 mgr Agnieszka Rudnik
język angielski
Joanna Wierzba
 mgr Joanna Wierzba
język angielski
nauczyciel
 mgr Edyta Potocka
język angielski
Beata Reczko
 mgr Beata Reczko
 język rosyjski
nauczyciel
 mgr Izabela Citko
 język niemiecki
Agnieszka Girejko
 mgr Agnieszka Girejko
język niemiecki
Katarzyna Jankowska
 mgr Katarzyna Jankowska
język niemiecki
Monika Łapuć
 mgr Monika Łapuć
język niemiecki
Mirosława Gorustowicz
 mgr Mirosława Gorustowicz
język polski
Agnieszka Walesiuk
 mgr Agnieszka Walesiuk
język polski
Agnieszka Walesiuk
mgr Waldemar Łakus
język polski
nauczyciel
 dr Ewa Moniuszko
język polski
Elżbieta Sokołowska
 mgr Elżbieta Sokołowska
język polski
Elwira Tomczyk
 mgr Elwira Tomczyk
język polski
 
 mgr Karol Szmuksta
  instruktor CMB 
Marta Wróblewska
 dr Marta Wróblewska
instruktor CMB
mgr Ewa Głażewska-Kalenik 
instruktor CMB
mgr Maciej Falkiewicz 
instruktor CMB
mgr Urszula Chomik-Kraszewska
klub młodzieżowy
Adam Charyton
 mgr Adam Charyton
 matematyka
Adam Charyton
 mgr Mirosława Szymańska
matematyka
nauczyciel
 mgr Anna Pietrzycka
matematyka
Urszula Woronowicz
 mgr  Urszula Woronowicz
matematyka
Monika Rafało
 mgr Monika Rafało
matematyka
mgr Karolina Fedorowicz
matematyka
Przemysław Kossakowski
 mgr Przemysław Kossakowski
 informatyka, TI
Katarzyna Łogwiniuk
 dr Katarzyna Łogwiniuk
informatyka, TI
Agnieszka Iwanowska
 mgr Agnieszka Iwanowska
  religia
Jolanta Dziekońska
 mgr Jolanta Dziekońska
religia
Mirosław Filimoniuk
 ks. mgr Mirosław Filimoniuk
religia
Igor Dacewicz
 mgr Igor Dacewicz
religia
Dorota Popławska
 mgr Dorota Popławska
  historia sztuki, rysunek
mgr Elżbieta Palinowska
wdż
 
 mgr Magdalena Dudek
 wychowanie fizyczne
 mgr Agata Kotuk
wychowanie fizyczne
Piotr Bilmin
 mgr Piotr Bilmin
wychowanie fizyczne
nauczyciel
 mgr Robert Dżwigaj
wychowanie fizyczne
nauczyciel
 mgr Stefan Niczyporuk
wychowanie fizyczne
nauczyciel
mgr Anna Wysocka
wychowanie fizyczne
Iwona Androsiuk
 mgr Iwona Androsiuk
 wychowanie fizyczne, gimnastyka kompensacyjna
Irena Rogalska
 mgr Irena Rogalska
 biblioteka, czytelnia, wiedza o kulturze
Barbara Gołębiowska
 mgr Barbara Gołębiowska
biblioteka, czytelnia
Agniesk Jaworowicz
 mgr Agnieszka Jaworowicz
 psycholog, doradca zawodowy; podstawy psychologii
Jolanta Bąbczyńska
 mgr Jolanta Bąbczyńska 
 pedagog, doradca zawodowy

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

   PARTNERZY: