DYREKCJA I NAUCZYCIELE

DYREKCJA LICEUM

 

 

 RADA PEDAGOGICZNA 2019/2020

NAUCZYCIELE
NAUCZANY PRZEDMIOT
Jolanta Bąbczyńska
 mgr Jolanta B.
 pedagog, doradca zawodowy
nauczyciel
mgr Agnieszka B.
istoria, historia i społeczeństwo
Piotr Bilmin
 mgr Piotr B.
wychowanie fizyczne
Halina Bożko-Lewczuk
 mgr Halina B.
 biologia, przyroda
Anna Brzęś
 mgr Anna B.
 język angielski
Adam Charyton
 mgr Adam C.
 matematyka
mgr Urszula C.
informatyka; warsztaty teatralne
nauczyciel
 mgr Dorota C.
 geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce; prowadzenie działalności gospodarczej
Igor Dacewicz
 mgr Igor D.
etyka, religia
Ewa Dajludzionek
 mgr Ewa D.
 język angielski
 Magdalena Dudek
 mgr Magdalena D.
 wychowanie fizyczne
Jolanta Dziekońska
 mgr Jolanta S.
religia
nauczyciel
 mgr Robert D.
wychowanie fizyczne
mgr Maciej F.
instruktor CMB
mgr Karolina F.
matematyka
nauczyciel
 mgr Agnieszka F.
 biologia; przyroda
Mirosław Filimoniuk
 ks. mgr Mirosław F.
religia
Magdalena Frąckiewicz-Choma
 mgr Magdalena F.
język angielski
Marta Gil
 mgr Marta G.
język angielski
Agnieszka Girejko
 mgr Agnieszka G.
język niemiecki
mgr Ewa G.
muzyka, instruktor CMB
Barbara Gołębiowska
 mgr Barbara G.
język angielski, biblioteka
Mirosława Gorustowicz
 mgr Mirosława G.
język polski
Agnieszka Iwanowska
 mgr Agnieszka I.
  religia
mgr Ewelina J.
matematyka; fizyka
Katarzyna Jankowska
 mgr Katarzyna J.
język niemiecki
Agniesk Jaworowicz
 mgr Agnieszka J.
 psycholog, doradca zawodowy
 
mgr Danuta J.
język chiński
nauczyciel
 mgr Beata K.
język angielski
Przemysław Kossakowski
 mgr Przemysław K.
 informatyka
 mgr Agata K.
wychowanie fizyczne
nauczyciel
 mgr Elżbieta K.
 podstawy przedsiębiorczości; przyroda, chemia
Jarosław Krzysztopowicz
 mgr Jarosław K.
 historia; historia i społeczeństwo
nauczyciel
 mgr Izabela K.
 język niemiecki
Agnieszka Walesiuk
mgr Waldemar Ł.
język polski
Monika Łapuć
 mgr Monika Ł.
język niemiecki
Dariusz Misztal
 mgr Dariusz M.
 historia; edukacja dla bezpieczeństwa; historia i społeczeństwo
nauczyciel
 dr Ewa M.
język polski
 Paulina Nalewajko
mgr Paulina N.
język angielski
nauczyciel
 mgr Stefan N.
wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta P.
język polski, wdż
nauczyciel
 mgr Anna P.
matematyka
Dorota Popławska
 mgr Dorota P.
  historia sztuki, rysunek
nauczyciel
 mgr Edyta P.
język angielski
Iwona Androsiuk
mgr Iwona P.
wychowanie fizyczne, gimnastyka kompensacyjna
Monika Rafało
 mgr Monika R.
matematyka
Beata Reczko
 mgr Beata R.
 język rosyjski
Irena Rogalska
 mgr Irena R.
 biblioteka,
Agnieszka Rudnik
 mgr Agnieszka R.
język angielski
nauczyciel
 mgr Agnieszka S.
historia; wiedza o społeczeństwie
dr Anna S.
język łaciński
Elżbieta Sokołowska
 mgr Elżbieta S.
język polski
mgr Anna S.
język niemiecki
 
 mgr Karol S.
  instruktor CMB 
Adam Charyton
 mgr Mirosława S.
matematyka
mgr Ewa Ś.
geografia
Elwira Tomczyk
 mgr Elwira T.
język polski
nauczyciel
 mgr Joanna T.
 fizyka
Agnieszka Walesiuk
 mgr Agnieszka W.
język polski
Joanna Wierzba
 mgr Joanna W.
język angielski
Urszula Woronowicz
 mgr  Urszula W.
matematyka
Marta Wróblewska
 dr hab. Marta W.
instruktor CMB
nauczyciel
mgr Anna W.
wychowanie fizyczne
nauczyciel
 mgr Jolanta Z.
 chemia
mgr Łukasz Z.
język angielski

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.