DYREKCJA I NAUCZYCIELE

DYREKCJA LICEUM

 

     mgr Andrzej Rybnik - dyrektor 

 

    mgr Jolanta Seluk - wicedyrektor

 

    mgr Krzysztof Aleksiuk - wicedyrektor

 

 RADA PEDAGOGICZNA 2016/2017

NAUCZYCIELE

NAUCZANY PRZEDMIOT

Halina Bożko-Lewczuk

 mgr Halina Bożko-Lewczuk

 biologia, wdż

nauczyciel

 mgr Agnieszka Fidziukiewicz

 biologia; przyroda

Anna Brzęś

 mgr Anna Brzęś

 język angielski

nauczyciel

 mgr Elżbieta Krawczyk

 podstawy przedsiębiorczości;TIK; przyroda

nauczyciel

 mgr Jolanta Zabrocka

 chemia;

nauczyciel

 mgr Joanna Tarasiuk

 fizyka

mgr Ewelina
Janczewska-Toczydłowska

matematyka

Grażyna Zalewska

  mgr Grażyna Zalewska

 geografia

nauczyciel

 mgr Dorota Czyżyńska-Kamieńska

 geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce prowadzenie działalności gospodarczej

Jarosław Krzysztopowicz

 mgr Jarosław Krzysztopowicz

 historia; historia i społeczeństwo

nauczyciel

mgr Agnieszka Białous

historia, historia i społeczeństwo

nauczyciel

 mgr Agnieszka Sajewska

historia; wiedza o społeczeństwie

Dariusz Misztal

 mgr Dariusz Misztal

 historia; edukacja dla bezpieczeństwa; historia i społeczeństwo

nauczyciel

mgr Violetta Olesiuk

 wiedza o społeczeństwie; etyka mediów; prawo na co dzień; protokół dyplomatyczny

 

mgr Danuta Jóźwik

język chiński

dr Anna Serwicka - Kapała

język łaciński

Ewa Dajludzionek

 mgr Ewa Dajludzionek

 język angielski

Magdalena Frąckiewicz-Choma

 mgr Magdalena Frąckiewicz-Choma

język angielski

Marta Gil

 mgr Marta Gil

język angielski

nauczyciel

 mgr Beata Karpowicz-Gaca

język angielski

Agnieszka Rudnik

 mgr Agnieszka Rudnik

język angielski

Joanna Wierzba

 mgr Joanna Wierzba

język angielski

nauczyciel

 mgr Edyta Potocka

język angielski

Beata Reczko

 mgr Beata Reczko

 język rosyjski

nauczyciel

 mgr Izabela Citko

 język niemiecki

Agnieszka Girejko

 mgr Agnieszka Girejko

język niemiecki

Katarzyna Jankowska

 mgr Katarzyna Jankowska

język niemiecki

Monika Łapuć

 mgr Monika Łapuć

język niemiecki

Mirosława Gorustowicz

 mgr Mirosława Gorustowicz

język polski

Agnieszka Walesiuk

 mgr Agnieszka Walesiuk

język polski

Agnieszka Walesiuk

mgr Waldemar Łakus

język polski

nauczyciel

 dr Ewa Moniuszko

język polski

Elżbieta Sokołowska

 mgr Elżbieta Sokołowska

język polski

Elwira Tomczyk

 mgr Elwira Tomczyk

język polski

 

 mgr Karol Szmuksta

  instruktor CMB 

Marta Wróblewska

 dr Marta Wróblewska

instruktor CMB

mgr Urszula Chomik-Kraszewska

klub młodzieżowy
Adam Charyton

 mgr Adam Charyton

 matematyka

Adam Charyton

 mgr Mirosława Szymańska

matematyka

nauczyciel

 mgr Anna Pietrzycka

matematyka

Urszula Woronowicz

 mgr  Urszula Woronowicz

matematyka

Monika Rafało

 mgr Monika Rafało

matematyka

mgr Karolina Fedorowicz

matematyka

Przemysław Kossakowski

 mgr Przemysław Kossakowski

 informatyka, TI

Katarzyna Łogwiniuk

 dr Katarzyna Łogwiniuk

informatyka, TI

Agnieszka Iwanowska

 mgr Agnieszka Iwanowska

  religia

Jolanta Dziekońska

 mgr Jolanta Dziekońska

religia

Mirosław Filimoniuk

 ks. mgr Mirosław Filimoniuk

religia

Igor Dacewicz

 mgr Igor Dacewicz

religia

Anna Stankiewicz

 dr Anna Stankiewicz

 instruktor - dyrygent CMB; warsztaty chóralne

Dorota Popławska

 mgr Dorota Popławska

  historia sztuki, rysunek

mgr Elżbieta Palinowska

wdż

Alicja Arciszewska

 mgr Alicja Arciszewska

 wychowanie fizyczne

 mgr Agata Kotuk

wychowanie fizyczne

Piotr Bilmin

 mgr Piotr Bilmin

wychowanie fizyczne

nauczyciel

 mgr Robert Dżwigaj

wychowanie fizyczne

nauczyciel

 mgr Stefan Niczyporuk

wychowanie fizyczne

 nauczyciel

mgr Wojciech Zdanuczyk

wychowanie fizyczne

nauczyciel

mgr Anna Wysocka

wychowanie fizyczne

Iwona Androsiuk

 mgr Iwona Androsiuk

 wychowanie fizyczne, gimnastyka kompensacyjna

Irena Rogalska

 mgr Irena Rogalska

 biblioteka, czytelnia, wiedza o kulturze

Barbara Gołębiowska

 mgr Barbara Gołębiowska

biblioteka, czytelnia

Agniesk Jaworowicz

 mgr Agnieszka Jaworowicz

 psycholog, doradca zawodowy; podstawy psychologii

Jolanta Bąbczyńska

 mgr Jolanta Bąbczyńska 

 pedagog, doradca zawodowy

 

   PARTNERZY: