NAUCZYCIEL MĄDRY SERCEM

[Promienny światłem swych zasług,
zdobny w obyczaje piękne...]
wśród wszystkich pierwszy...

Po raz pierwszy statuetka Nauczyciela Mądrego Sercem została przyznana przez Prezydenta Miasta Białegostoku w roku szkolnym 2007/2008. Jest to prestiżowa nagroda dla osoby, która swoją postawą i czynami uczy i mądrze kieruje uczniami; jest dla nich szczególnym autorytetem i niedoścignionym ideałem. Statuetkę Nauczyciel Mądry Sercem w kolejnych latach otrzymały:

I Gala wręczenia wyróżnień, rok szk. 2007/2008 - prof. Urszula Chomik - Kraszewska

II Gala wręczenia wyróżnień, rok szk.2008/2009 - prof. Jolanta Dziekońska

III Gala wręczenia wyróżnień, rok szk.2009/2012 - prof. Agnieszka Jaworowicz

VI Gala wręczenia wyróżnień, rok szk.2012/2013 - prof. Joanna Tarasiuk.    

G R A T U L U J E M Y ! ! !

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: