MEDAL DILIGENTIAE

MEDAL DILIGENTIAE – medal ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie (Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej) jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. Medale były nadawane w 2 stopniach: złotym i srebrnym.

Od 2008 roku, przyznawany przez Prezydenta Miasta Białegostoku najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom.

Medale Diligentiae - za pilność otrzymali:

  • 2012 r. - Urszula Szachowicz z klasy III B ( biologiczno - chemicznej) i Jolanta Zabrocka -  nauczyciel chemii 
  • 2013 r. - Joanna Iwanowicz z klasy III E (społeczno - językowej) i Monika Łapuć  - nauczyciel języka niemieckiego
  • 2014 r. - Adam Ostaszewski z klasy II H (ekonomicznej) i Beata Reczko - nauczyciel języka rosyjskiego
  • 2015 r. - Konrad Bayer z klasy III A (prawno - społecznej) i Izabela Kuen - nauczyciel języka niemieckiego

 

 

 

   PARTNERZY: