ROCZNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


      KLASY     
   TERMINY       
PLAN SPOTKAŃ
KLASY III

13.09.2017 r. 
godz.17.00

11.04.2018 r.
godz.16.30

25.04.2018 r.

13.09.2017 r.: wspólne spotkanie z Dyrekcją i Radą Rodziców na sali gimnastycznej,spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

11.04.2018 r. godz. 16.30: pedagogizacja "Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży" -prowadzący psycholog Agnieszka Kulesza

KLASY II

13.09.2017 r.
godz. 17:00

22.11.2017 r.

11.04.2018 r.
godz.16.30

 

16.05.2018 r.

 

13.09.2017 r.: spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

22.11.2017 r.:pedagogizacja, spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

11.04.2018 r. godz. 16.30: pedagogizacja "Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży" -prowadzący psycholog Agnieszka Kulesza

KLASY I

20.09.2017 r.
godz.17:00

22.11.2017 r.

11.04.2018 r.
godz.16.30

16.05.2018 r.

 

20.09.2017 r.: wspólne spotkanie z Dyrekcją i Radą Rodziców na sali gimnastycznej,spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

22.11.2017 r.:pedagogizacja, spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

11.04.2018 r. godz. 16.30: pedagogizacja "Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży" -prowadzący psycholog Agnieszka Kulesza

KLASY I-III
INDYWIDUALNE KONSULTACJE
Z NAUCZYCIELAMI

13.12.2017 r.

14.03.2018 r.


 

 

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: