EFS

XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku bierze udział w międzydyscyplinarnym programie „ Uczenie się przez całe życie”. Dwuletni projekt (2012- 2014) Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Of folk music and men" oparty jest na aspekcie kulturowym zaczerpniętym z muzyki ludowej. Projekt ten zakłada, że uczniowie uczestniczących w nim szkół, z krajów takich jak: Polska, Włochy, Hiszpania, Turcja, Litwa oraz Grecja będą się uczyć i poznawać swoją historię oraz kulturę poprzez pieśni ludowe. Promuje on interkulturowy dialog i komunikację w obcym języku. Ma za zadanie zachęcić uczniów współpracujących szkół do poszanowania i ochrony swojego historycznego i kulturowego dziedzictwa.

koordynator projektu Anna Stankiewicz


 

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: