EFS

XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku bierze udział w międzydyscyplinarnym programie „ Uczenie się przez całe życie”. Dwuletni projekt (2012- 2014) Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Of folk music and men" oparty jest na aspekcie kulturowym zaczerpniętym z muzyki ludowej. Projekt ten zakłada, że uczniowie uczestniczących w nim szkół, z krajów takich jak: Polska, Włochy, Hiszpania, Turcja, Litwa oraz Grecja będą się uczyć i poznawać swoją historię oraz kulturę poprzez pieśni ludowe. Promuje on interkulturowy dialog i komunikację w obcym języku. Ma za zadanie zachęcić uczniów współpracujących szkół do poszanowania i ochrony swojego historycznego i kulturowego dziedzictwa.

koordynator projektu Anna Stankiewicz


W czerwcu 2008 roku nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową i multimedialną (MCSI) w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół". Projekt ten był realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Wyposażenie jednej pracowni to: 15 stanowisk komputerowych dla uczniów i 4 stanowiska do centrum multimedialnego (wraz z system operacyjny i pakietem biurowym), serwer wraz z monitorem i systemem, dwie drukarki, dwa skanery, wideoprojektor, komputer przenośny, urządzenia sieciowe i budowa sieci oraz oprogramowanie edukacyjne. "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" to kolejny (współfinansowany przez EFS) projekt w którym nasza szkoła brała udział. W styczniu 2008 roku otrzymaliśmy cztery stanowiska (jednostka centralna, monitor i oprogramowanie) wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

 

   PARTNERZY: