Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

W dniu 31.01.2012 r. jury dopuściło do sesji plakatowej, stanowiącej finały Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EU Contest for Young Scientists, EUCYS) pracę badawczą Przemysława Kotowicza ucznia klasy II a. Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EU Contest for Young Scientists - EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. To najtrudniejszy i najbardziej prestiżowy wśród konkursów tego typu na świecie. Od tego czasu młodzi naukowcy w wieku 14–21 lat przyjeżdżają co roku z całej Europy i nie tylko, by zaprezentować swoje badania i zmagać się o nagrody. Tematem zgłoszonej na konkurs pracy badawczej ucznia były problemy demograficzne oraz sytuacja statycznej rodzinny w Polsce. Praca Przemka miała rekomendacje pracownika naukowego Politechniki Białostockiej prof. dr hab. Tadeusza Popławskiego. Przemysław Kotowicz w 2011 r. był również laureatem XL Konkursu Statystycznego organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Prace na powyższe konkursy zostały przygotowane pod kierunkiem mgr. Katarzyny Łogwiniuk podczas prac w Kole Statystycznym.

Opiekun: Katarzyna Łogwiniuk

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: