OSTRZEGAMY PRZED HANDLARZAMI LUDŹMI 2022

Narażona na to przestępstwo może być młodzież wyjeżdzająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w przypadku osób pełnoletnich również w celu podjęcia pracy. Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągniecia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenia często skutkują trwającymi wiele lat urazami. Kampanię informacyjną mającą na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” koordynuje Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi wszyscy znajdą szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej.

Dyrektor Liceum

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.