STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Wniosek o stypendium oraz wypełniony druk „Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej -Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej”  należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami  do pedagoga szkolnego p.206 B do dnia 10 czerwca 2019 r. w godz. 9:00 - 14:00.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

2. są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki: sztuka muzyczna, plastyczna, teatralna, filmowa/fotograficzna, taneczna.

3. są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiadają inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim.

4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć z roku szkolnego, w którym składany jest wniosek tj. 2018/2019

Informacje szczegółowe www. bialystok.pl <Edukacja<stypendia<stypendia artystyczne>

2. Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz o stypendium za innowacyjną myśl  techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Informacje : http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/

 

pedagog szkolny :Jolanta Bąbczyńska

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA PAŹDZIERNIK: Sine amicitia vita est nulla. Nie ma życia bez przyjaźni.

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.