STYPENDIA SZKOLNE

 

Poniedziałek:  11.30- 16.00

Wtorek:          11.30 -15.00

Środa :            10.30-14.00 oraz 17.00-18.30

Czwartek:      8.30-11.30

Piątek :           9.00-14.00

Uwaga!

W roku szkolnym 2018 / 2019 obowiązują dwa kryteria dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym

2018 /2019 nie może być większa niż kwota 514  zł netto  ( do 30.09.2018r)  oraz  nie większa niż  528 zł netto (od 01. 10.2018r)

Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2018 r:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/.

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2018 r:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 528 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1358/.

Wszyscy uprawnieni do stypendium wg kryterium dochodowego obowiązującego do 30.09.2018 r oraz wg kryterium obowiązującego od 01. 10. 2018 r  wnioski składają w terminie do 15 września 2018r.

 Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w recepcji szkoły.

Wytyczne

Wniosek o stypendium szkolne

Klauzula informacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym

Oświadczenie

Pouczenie

Regulamin

Wszelkich  informacji  udziela  pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska (p. 206 B)

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA PAŹDZIERNIK: Sine amicitia vita est nulla. Nie ma życia bez przyjaźni.

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.