STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

 

Wniosek o stypendium oraz wypełniony druk „Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej -Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej”  należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami  do pedagoga szkolnego p.206 B  do dnia 11 czerwca 2018 r.  do godz. 15.30

Stypendium mogą otrzymać uczniowie którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

2. są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki: sztuka muzyczna, plastyczna, teatralna, filmowa/fotograficzna, taneczna.

3. są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiadają inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim.

4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć z roku szkolnego, w którym składany jest wniosek tj. 2017/2018

 

Treść uchwały.

 

pedagog szkolny :Jolanta Bąbczyńska

 projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB
SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Libros lege! Quae legeris, memento! Czytaj książki! Co przeczytałeś, pamiętaj!

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.