HARMONOGRAM PRACY LICEUM- KWIECIEŃ-MAJ

30 kwietnia 2018 r.- Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 2 maja 2018 r. - Dzień Flagi, dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, sekretariat liceum nieczynny; 3 maja 2018 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja; 4 maja 2018 r.  - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, matura; 7 maja 2018 - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, matura; 8 maja 2018 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, matura.

Dyrektor Liceum

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: