FINAŁ WOJEWÓDZKI XIII EDYCJI KONKURSU „NAJLEPSZE ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

IGA TARASEWICZ-WOSIK (kl.3E), OMAR MICHAŁ KILARJI (kl.3B), ALAN MIKOŁAJCZYK (kl.3E)- uczestniczyli w Finale Wojewódzkim XIII EDYCJI KONKURSU NZP. Finaliści rozwiązywali case study, a następnie prezentowali się przed kapitułą. Analizowali problemy, z którymi stykają się przedsiębiorcy w realiach biznesowych. Wykazali się kreatywnością oraz umiejętnością efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy ekonomicznej. Finał odbył się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. GRATULUJEMY !!!

D. Czyżyńska-Kamieńska - nauczyciel przedsiębiorczości

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: