X MIEJSKA STUDNIÓWKA 2018 TUŻ TUŻ...

zaś uroczystość poprowadzi Maurycy Leonik z klasy 3H - ekonomicznej jako hetman Jan Klemens Branicki. Studniówka inauguruje szkolne bale studniówkowe z udziałem reprezentacji uczniów tegorocznych maturzystów wszystkich szkół Miasta Białegostoku. Na zakończenie spotkania maturzyści otrzymają pamiątkowe certyfikaty oraz skosztują tradycyjnego kakao 

 

SU XILO

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: