DZIEŃ PROFILU PSYCHOLOGICZNEGO

Dzień profilu psychologicznego odbył się we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku oraz zaproszonymi Gośćmi z dziedziny psychologii i psychiatrii. Organizatorami dnia profilu w szkole byli psycholog XILO wraz z Kołem Psychologicznym naszej szkoły.

A. Jaworowicz - psycholog XILO

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: