PODZIĘKOWANIA

W imieniu Stowarzyszenia "Rubież" oraz Dziecięcego Hospicjum w Grodnie dziękuję Uczniom, Rodzicom i wszystkim pracownikom XI LO za serce i zaangażowanie w zbiórkę darów dla Hospicjum Dziecięcego w Grodnie. Cały transport przy osobistym zaangażowaniu Pana Konsula szczęśliwie dotarł na miejsce. 

Dyrektor Hospicjum w Grodnie

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: