POWOŁANIE RADY MŁODZIEŻOWEJ KSIĄŻNICY PODLASKIEJ IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Celem działania Rady jest wypracowanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników a także integracja przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych.

B. Gołębiowska i I. Rogalska - nauczyciele-bibliotekarze

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA MAJ: Vita inculta et deserta ab amicis non potest esse iucunda. Życie bez kultury i bez przyjaciół nie może być przyjemne.

   PARTNERZY: