MEN OSTRZEGA PRZED HANDLARZAMI LUDZMI

Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągniecia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenia często skutkują trwającymi wiele lat urazami.

Kampanię informacyjną mającą na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” koordynuje Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na stronie internetowej www.handelludzmi.eu wszyscy znajdą szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej.

 

lacina.gif - 314 bajtów 

   PARTNERZY: