BEZPIECZNA WODA

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod linkiem:

https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089,Akcja-informacyjno-edukacyjna-

Bezpieczna-Woda.html?search=62519954 można pobrać broszurę „Bezpieczna woda”.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

ppkonkurs.png - 54.22 KB projekt.png - 13.32 KB 

1-horz.jpg - 75.42 KB

   PARTNERZY: